Setter i gang renovering av stallen

En gjennomgang av stallen i forbindelse med utleie der, avdekket at det er tvingende nødvendig å gjennomføre et omfattende vedlikehold omgående.

stall

Som kjent er stallen på Frivoll godkjent av Mattilsynet, hvilket den må være for utleie. Styret har i lengre tid arbeidet med oppgradering av stallen for å få den forskriftsmessig, På styremøte 7.  juni gjennomgikk styret de punkter som fremkom i den grundige gjennomgangen av stallen.

Det er tvingende nødvendig å omgående skifte skiller i boksene og feste disse til grunnen. Videre må en del av rørsystemet til drikkekarene moderniseres, skiftes ut og utbedres. Utover dette er det behov for noen kosmetiske forbedringer av rom, dører etc. Styret vedtok etter en grundig gjennomgang en prioritert liste for hva som skal og må gjøres først.

Styret ser det som viktig og riktig å ta kostnaden på dette nå, selv om det ikke er budsjettert med det. Dette er et vedlikehold som vil tvinge seg frem om kort tid, enten i form av pålegg eller i form av ytterligere forfall. Økte inntekter i form av banesponsorer, gode resultater på lokalkjøringene og leie, vil dekke inn noe av kostnadene.

En gruppe er satt ned for å innhente priser og tilbud på tjenestene og materialbehovet. De vil også drive dette arbeidet frem, slik at stallen fremstår som totalrenovert i løpet av sommeren. Gruppen vil også se på hva som kan gjørs på dugnad og ved egeninnsats og hva som det må leies inn hjelp til.

Styret vil sørge for oppdatert informasjon til medlemmene underveis i tiltaket.

Banen er stengt!

Frivoll er leid ut en del i den nærmeste tiden, som et ledd i styrets arbeid med å hente inn eksterne inntekter.

DSC_0168

10-12 juni: Distanserittstevne. Indre bane er stengt for beite/bruk lørdag og søndag. Travbanen er stengt lørdag og søndag. Klubbhuset er åpent som normalt disse dagene.

22-26 juni: St Hans-stevnet Hrani. Banen stengt torsdag til søndag. Indre bane er stengt for bruk fra onsdag.  Klubbhuset er åpent som normalt disse dagene.

  1. juli: Distanseritt dagsstevne. Banen er stengt denne dagen.  Klubbhuset er åpent som normalt disse dagene.

24-28 juli: Sirkus Arnardo. Banen er stengt i en periode på tre dager i dette tidsrommet. Den eksakte datoen får vi senere.  Klubbhuset er åpent som normalt disse dagene.