Ble tatt godt imot

Travklubben ble tatt svært godt på onsdagens møte med ordføreren i Grimstad.

I anledning årsmøtevedtaket rundt utredningen av fremtiden til Frivoll Travbane, var klubben invitert til ordfører Kjetil Glimsdal. Han på sin side hadde med seg representanter fra planavdelingen i kommunen.

Travklubbens representanter informerte om historien til klubben, Frivoll travbanen, aktiviteten i klubben, omfang av hesteholdet osv. Videre ble det fortalt om utfordringene klubben står ovenfor i form av press i nærområdet. Videre ble det orientert om årsmøtevedtaket, klubbens tanker og prosessen som nå er satt i gang med tanke på eventuelt å finne et nytt sted å være.

Ordføreren mente klubbens prosess var svært spennende og interessant. Sammen med representantene fra administrasjonen sa han at klubben hadde satt i gang på rett tid. Dette fordi kommunen er i gang med kommuneplanprosessen. Dersom travklubben nå får sine planer inn i denne, vil det forenkle enhver prosess i neste steg. Om man går videre.

De ba oss nå om lete opp passende arealer også skulle de sjekke dem for oss opp mot reguleringer, bruk, båndlegging etc slik at det raskt ble avklart om dette var arealer man kunne gå videre med.

Kommunen sitter ikke selv på potensielle eiendommer.

Det er gjort en avtale om en løpende dialog med planavdelingen i kommunen der vi er tildelt egen kontaktperson. De har lovet å bistå oss så langt det lar seg gjøre, og møte oss ved behov.

Kommunens representanter ble gjort oppmerksomme på at for klubben så er dette en prosess som skal gjennom på årsmøtet og at vi er avhengige av å få en løsning medlemmene kan enes om. Alle parter er innforstått om at dette prosjektet er et lengre løp.

Konkret er det skissert som viktig for klubben:

  • Vi ønsker arealer som gjør at vi har «alt» på egen grunn
  • Plass til islandshestklubben om de ønsker
  • Størrelsesorden 200-600 mål
  • Nytt må være klart før gammelt forlates
  • Ønsker vest for Grimstad
  • Avkjøring/påkjøring E18

Terminliste 2018

Her er en oversikt over aktiviteter på Frivoll, i klubben, hos våre leietakere og andre spennende ting medlemmene bør vite om.

Oversikten vil bli løpende oppdatert etterhvert som det kommer nye aktiviteter til. Så følg med 🙂

 

Februar

12 Formannsmøte Agder travforbund

14 Møte med Grimstad kommune v/ordføreren

Mars

12 Generalforsamling Agder travforbund

29 Lokalkjøring Frivoll Øyestad og Fjære

April

21 DNTs generalforsamling

Mai

Juni

19– 25. Stevne Hrani Islandshestforening – banen stengt

Juli

10 – 16. Stevne Hrani Islandshestforening – banen stengt

20 Natt-Trav Sørlandets Travpark

21 NM-trav og V75 Sørlandets Travpark

August

19 Lokalkjøring Frivoll Grimstad og Omegns

September

30 Lokalkjøring Frivoll Arendal og Omegns

Oktober

November

Desember

 

Dette er arbeidsgruppen

På årsmøtet for 2017 den 30. januar gikk medlemmene inn for å utrede et salg av Frivoll travbane og bygging av et nytt hestesportssenter.

I den anledning ble det bestemt at det skal settes ned en gruppe som skal arbeide med dette spørsmålet. Denne gruppen er nå fastsatt og består av:

Stein Larsen, fra styret og gruppens sekretær

Torfinn Søgård, fra styret og gruppens kontakt opp mot kommune og politikere

Preben Haagensen, representant fra medlemmene og de aktive i klubben

Kjetil Olsen, daglig leder ved Sørlandets travpark

Gruppens første handling blir et møte med Grimstads ordfører Kjetil Glimsdal på rådhuset 14. februar.

Der skal vi fortelle litt om klubben, dagens situasjon, behov og planene vi arbeider med.

Mandatet for gruppen er som kjent at de skal sondere mulighetene som er, for så innen utgangen av 2018 utarbeide et notat for neste årsmøte, som speiler de muligheter vi har og de valg vi bør ta for fremtiden.

Som det står i dagens Trav og Galopp Nytt skal vi holde dere medlemmer løpende orientert om hva som skjer og det skal som kjent ikke fattes noen vedtak eller gjøres noen avtaler i denne delen av prosessen. Medlemmene oppfordres til å kontakte de av oss dere vil med innspill og kommentarer og ta del i prosessen.