Referat 2023

STYREREFERATER 2023

Her legges styresaker ut fortløpende når referatene er godkjent, med det siste først. Saker som omhandler personopplysninger og forhold som ikke anses å ha alle medlemmers interesse, protokollføres men legges ikke ut her.

Styremøte 20. Februar

Møte ble avholdt i klubbhuset på Frivoll.

Tilstede: Per Otto Aagre, Kristian Sjo Paulsen, Jeanette Salvesen, Ivana Divic, Christina Carlsen.

Sak 9/23 Nominerte hester til galla.

Styret gikk gjennom de nominerte og leverte Styrets innstilling til forbundet.

Sak 10/23 Stallen

Jeanette er stall ansvarlig og vil ta de nødvendige avgjørelsene på vegne av stallen.

Dette er noe resten av styret støtter.

Sak 11/23 lokalkjøring.

Styret har valgt å lage en lokalkjøring i samarbeid og slå sammen sin lokalkjøring med 2 andre klubber. De klubbene er Risør og Tvedestrand Travlag og Øyestad og Fjære Travklubb. Det blir satt ned en komite for lokalkjøringen. Fra vår klubb er det Jeanette Salvesen og Christina Carlsen.

Styremøte 6. Februar 2023

Styremøte ble avholdt i klubbhuset på Frivoll travbane.

Tilstede: Per Otto Aagre, Kristian Sjo Paulsen, Jeanette Salvesen, Ivana Divic, Christina Carlsen.

Vara:Kay Underhaug.

Ikke tilstede: vara 2. Freddy Johansen

Sak 4/23 arbeidsfordeling i styret.

 

Formann: Per Otto Aagre.

Nestformann: Kristian Sjo Paulsen.

Kasserer: Per Otto Aagre.

Sekretær: Christina Carlsen.

Klubbhuset: Christina Carlsen, Jeanette Salvesen.

Kiosk penger: Per Otto Aagre.

Stallansvarlig: Jeanette Salvesen.

Brann App: Kay Underhaug.

Medlemsgodkjenner: Per Otto Aagre og Kristian Sjo Paulsen.

Sak 5/23 Agder travforbund og forbundet.

Innspill til kandidater i Agder Travforbund.

Ivana Divic Ønsker å stille som styremedlem i Agder travforbund sitt styre, Christina kontakter Nils Ivar Helledal i valgkomiteen og leverer innspillet.

Mail fra forbundsekretæren om det er noe innspill til lagledermøter og om det er noen innkommende innspill.

Christina tar imot påmelding til organisasjonskurs som skal være på sørlandets travpark 6 mars.

Påmelding er innen 1 mars.

Sak 6/23 Lokalkjøring

Risør og Tvedestrand har gitt en henvendelse ang lokalkjøring. Forslaget er å slå seg sammen vår lokalkjøring og samarbeide om en lokalkjøring.

Per Otto kontakter Gro Tallaksen i Risør og Tvedestrand Travlag og avtaler et møte mellom klubbene.

Sak 7/23 Stallen.

Vi må sette ned en gruppe som ser på framdriften av stallen, se over kontrakter og stallregler for å få en bedre oversikt.

I gruppa blir stall ansvarlig Jeanette Salvesen, styremedlem Kristian Sjo Paulsen og oppstallør Charlotte Ribe.

Sak 8/23 Traktoren.

Traktoren har lekkasje i radiatoren og det er bestilt ny som blir byttet, det er en mulighet for at topp pakningen er lekk, dette blir sett på.