Styrereferater 2017, 2018, 2021, 2022

Her legges styresaker ut fortløpende når referatene er godkjent, med det siste først. Saker som omhandler personopplysninger og forhold som ikke anses å ha alle medlemmers interesse, protokollføres men legges ikke ut her.

Grimstad og Omegn Travselskap

Referat fra årsmøte for 2022

Klubbhuset på Frivoll travbane

Det var 28 personer på årsmøte, av disse var det 24 stemmeberettige medlemmer.

Fra forbundet stilte Jeanette Vereide og Steven Bogstad Thorkildsen.

Punkt 1. Godkjenning av innkallingen.

Enstemmig godkjennelse av innkalling.

Punkt 2.

Valg av referent, dirigent, tellekomite og to personer til å underskrive protokollen.

Valg av referent:                                              Christina Carlsen.

Valg av dirigent:                                              Preben Haagensen.

Tellekomite:                                                    Kay Underhaug, Trond Møretrø, Trond Mikkelsen.

To personer til å underskrive protokollen:   Tone Andersen, Tronn Gundersen.

Punkt 3. Godkjenning av årsberetning.

Enstemmig godkjent.

Punkt 4. Godkjenning av regnskapet 2022.

Enstemmig godkjent.

 

Punkt 5. Fastsettelse av medlemskontingent.

Styret foreslo at medlemskap forblir værende på 300 kr.

Enstemmig vedtatt.

Punkt 6. Innkommende saker.

Det foreligger ingen innkommende saker for 2022.

Punkt 7. valg

I forkant av årsmøte hadde valgkomiteens innspill om 2. vara kandidat Lene Julseth trekt seg. Valgkomiteen fremsatte da Freddy Johansen som 2. vara.

I tillegg til valgkomiteens innstilling kom det benk forslag som det ble stemt over.

Valgkomiteens innstilling Benk forslag fra årsmøte Valgt etter skriftlig avstemming
Forman Per Otto Aagre Ivana Divic Per Otto Aagre
Nestforman Kristian Sjo Paulsen
Styremedlem Jeanette Salvesen Edtly Madshaven Jeanette Salvesen
Styremedlem Christina Carlsen Lene Julseth Christina Carlsen
Styremedlem Ivana Divic
1.      vara Kay Underhaug
2.      vara Freddy Johansen

Det nye Styret pr. 30. Januar 2023 er som følger:

Forman:                              Per Otto Aagre -1 år

Nestforman:                      Kristian Sjo Paulsen -2 år

Styremedlem:                    Jeanette Salvesen -2 år

Styremedlem:                    Christina Carlsen -2 år

Styremedlem:                    Ivana Divic -1 år

1.vara:                                Kay Underhaug -1 år

 1. vara: Freddy Johansen -1 år

Revisor:                               Tom Helgesen -1 år

Atle Larsen -1 år

Vara:                                   Allan Omholt -1 år

Valgkomiteen:                   Trond Møretrø -1 år

Helge Gundersen -1 år

Preben Haagensen -3 år

Vara:                                   Kristian Dokkedal -1 år

Representanter til Agder Travforbund:

Forman og nestformann.

Vi takker de oppmøtte for årsmøte i dag.

___________________________________                              _______________________________________

Tronn Gundersen                                                                                        Tone Jeanette Andersen

GRIMSTAD OG OMEGN TRAVSELSKAB

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2022

                              Årets hest kaldblods: Balder Odin     Foto: Hesteguiden.com

 

Årets hest varmblods: Get A Wish     Foto: Hesteguiden.com

 

 

 

 

 

Klubbhuset på Frivoll Travbane Mandag 30. Januar 2023 klokken 19.00

 

Velkommen.

 

 

Agenda.

 

1 Godkjennelse av innkalling

2 Valg av referent, dirigent og to personer til å undertegne protokollen

3 Årsberetning 2022

4 Regnskap 2022

5 Fastsettelse av medlemskontingent

6 Innkommende saker

7 Valg

 

 

3 Årsberetning:

Styret har i 2022 bestått av:

Leder:                         Preben Haagensen.

Nestleder:                   Freddy Johansen til 27 April, deretter gikk 1. vara inn som styremedlem

Styremedlemmer:       Per Otto Aagre.

Kay Underhaug.

Jeanette Salvesen.

Christina Carlsen.

Varamedlemmer:        Trond Aaleborg.

 

 

Det har i beretningsåret 2022 vært avholdt 11 styremøter og det er blitt behandlet 55 saker. Det har i tillegg vært avholdt 5 arbeidsmøter. Alle vedtak er ført i styreprotokollen og har blitt publisert på vår hjemmeside. Styret har vært enstemmig i alle vedtak. Nestleder Freddy Johansen valgte 27 april å trekke seg. Styret valgte da etter samråd med DNT å fullføre året uten nestleder, men med et ekstra styremedlem. Da gikk 1. vara Christina Carlsen inn som styremedlem. Klubben har ved årsskifte 58 medlemmer.

 

Hrani:

 

Det har i 2022 vært avholdt 1 møte med Hrani. Samarbeidet med Hrani har fungert veldig bra, det har vært en tett dialog mellom klubbene både på telefon og på møte. I Juni hadde vi en felles dugnad på hele området, etterfulgt av felles mat og hygge. I forkant og i etterkant av sankthans stevne hadde vi et info møte mellom klubbene. Tilbakemeldingene fra begge klubbene var at samarbeidet fungerte bra. Dette var stor suksess.

 

Dugnader:

 

Det har i 2022 blitt utført 2 store dugnader der medlemmene ble invitert til å bidra. Den første var i juni, da vi hadde felles dugnad på hele området sammen med Hrani, den andre var i oktober da vi fikset opp rundpaddocken og et av høy lagrings rommene til oppstallørene. Utover dette er det utført en del små dugnader på området og i stallen som styret selv har tatt.

 

 

 

Lokalkjøring:

 

Det ble ikke avholdt lokalkjøring i 2022. I år igjen ble vi satt tilbake av Corona restriksjonene og klarsignalet om at vi kunne ha tilstelninger kom litt ut i året. Vi var dessverre veldig seint ute til å sette opp dato på kjøringsdato, og da var de fleste datoer opptatt, så vår lokalkjøring ble lagt til september. Det var flere ting som gjorde at vi valgte å avlyse. Krokheia skulle ha lokalkjøring på samme dag som oss, det var lite starthester i området. Sørlandets travpark slet også i denne perioden med å fylle opp løpene. Styret har levert inn søknad til Agder Travforbund om å få lokalkjøring Skjærtorsdag 6 april i 2023. Vi ser at det å lage til en lokalkjøring med lite hest i området kan være en utfordring.

 

Klubbhus:

 

Leiligheten har i 2022 vært utleid til de samme leietakeren. Dette har fungert fint, og det er en inntekt til klubben på kroner 48 000 i året.

 

 

Stallen:

 

 

Stallen har i 2022 gitt gode inntekter med et jevnt belegg.

Det har fra styrets side vært fokusert på et godt stallmiljø med rutiner, samarbeid og felles foring. Det har i denne forbindelse blitt gjort regel endringer. Et gjentagende problem gjennom året har vært mangel på respekt for stall-ansvarlig og styret.

 

 

 

 

Økonomi:

 

Økonomisk går klubben bra, til tross for minimal aktivitet.

 

 

Miljøet og fremtiden:

Styret er av den oppfatning at miljøet i klubben fortsatt er bra. Vi i styret har invitert til 2 medlemskvelder der vi har hatt trav på tv og 1 tema kveld med Espen Edvardsen med temaet «på lag». Vi har servert pizza og det var hyggelig stemning.

På årets siste travkjøring på Sørlandets travpark den 14. Desember sendte styret ut SMS til medlemmene og inviterte til buffet i restauranten sponset av klubben.

Vi ser at det ikke er lett å samle medlemmene etter 3 år med nedstenging og restriksjoner PGA Corona, men styret mener at det er viktig å ikke gi seg, men ta godt vare på di medlemmene som vil være med å delta.

 

 

Investeringer/vedlikehold:

Vi har i beretningsåret 2022 oppgradert rundpaddocken. Der ble det kalt inn til dugnad og vi fikk laget ny port, fikk festet opp transport bånd rundt hele på innsiden og det er kjørt på sand. Dette var av stor nødvendighet da det viste seg at di nederst plankene var begynt å råtne og det var ikke forsvarlig å bruke den sånn den sto. Den ene høy lagringsplassen bak møkka ble også ryddet og fikset opp på denne dugnaden. Den gule skrapa som brukes på jernbanelinja har i år fått nytt slitestål.

 

DU-Søknad

Styret har i år levert inn en DU- søknad om å få midler til oppgradering av gjødselkjelleren.

 

 

Sport:

 

Det er et bra antall hester registret som klubb hester i vår klubb. For å være registrert som klubbhest må den som eier, leier eller ved flere eiere på hesten må den som står først på hesten være registrert i vår klubb.

Det har gjennom beretningsåret vært registrert 43 klubb hester. Av disse er det 3 føll, 4 åringer, 5 to-åringer der 4 av disse har godkjent mønstringsløp, 4 avls hopper, 10 ustartede hester og 18 hester som har startet i 2022. Starthestene i klubben har hatt 170 starter og disse har kjørt inn 3 190 312 norske kroner.

Her er den fullstendige listen over klubbens starthester registrert i DNT.

Hestens Navn Totalt starter 2022 1.plass 2.plass 3.plass Øvrige premier Bestetid Totalt innkjørt i 2022
Kaldblods
Balder Odin 10 6 1 1 2 23,1a 479 468
Lykkje Proffen 15 9 1 1 0 26,5a 233 496
Neslands Gnist 19 3 4 1 8 27,7a 115 000
Tverdals Modina 11 3 3 0 4 29,6 85 000
Bork Viking 3 1 0 0 2 28,2a 30 500
Lykkje Sol 4 0 0 1 2 34,4 11 000
TOTALT 62 22 9 4 18 954 464

 

 

 

Hestens Navn Totalt starter 2022 1.plass 2.plass 3.plass Øvrige premier Bestetid Totalt innkjørt i 2022
Varmblods
Get A Wish 9 4 1 0 0 11,6ak 1 673 828
Goldstile 17 3 3 3 3 11,9a 214 366
Lasse B.R 5 2 1 1 1 17.0a 92 500
Jovial Star 22 1 2 1 8 16,5a 60 500
Champs Elysees 10 1 1 1 5 14,4a 54 000
LA’s Magic Moment 12 0 1 3 3 13,5a 41 246
Satori K. Divic 9 2 0 0 0 15,8a 36 500
Dalina S.S 5 1 2 0 0 15,2a 33 500
M.H Son of Clerk 7 1 1 1 2 18,6 33 000
First Action 7 0 1 1 0 17,0a 14 000
Let Her Go 4 0 0 0 1 16,8a 4 000
Straight Up Superb 1 0 0 0 0 20,7 1 496
TOTALT 108 15 13 11 23 2 225 436

 

 

 

 

Den mest seirende hesten i klubben var Lykkje Proffen med 9 seiere.

 

Lykkje Proffen                        Foto: Hesteguiden.com

 

 

 

 

 

Trenerstatestikk 2022:

Trener navn Lisenstype 1.pr 2.pr 3.pr Øvrige Premier Starter
Johan Kringeland Eriksen Proff trener A, trene og kjøre 23 21 19 49 1 512 719 147
Helge Gundersen Amatør, trene 3 4 1 8 115 000 19
Per Otto Aagre Profftrener A, trene 2 1 1 1 92 500 5
Kristian Dokkedal Amatør, trene 3 3 0 4 85 000 11
Lene Karin Julseth Amatør, trene og kjøre 1 2 1 8 61 000 22

 

 

Eierstatestikk 2022:

Eier 1.pr 2.pr 3.pr Øvrige Premier Starter
Geir Omholt 4 1 0 0 1673828 9
Espen Edvardsen 9 5 7 9 738 076 42
Allan Bråtlund 9 1 1 0 233 496 15
Helge Gundersen 3 4 1 8 115 000 19
Per Otto Aagre 2 1 1 1 92 500 5
Kristian Dokkedal 3 3 0 4 85 000 11

Bildene viser alle de seirende hestene i klubben. Foto er hentet fra Hesteguiden.com

Jovial Star                                Neslands Gnist                                    Bork Viking

Dalina S.S                                            Lasse B.R.                                                         M.H Son Of Clerk

Tverdals Modina                                                Satori K. Divic

   

Goldstile                                                                     Champs Elysees

Årets hest 2022:

Årsmøte vedtaket fra 2011 for årets hest tittel er:

 • Hestens tjente penger i medlems eie.
 • Eier (medlems eie) er den som står først på sertifikatet.
 • For utenlandsregistrerte hester/ utenlandsstartende hester er eier selv ansvarlig for å rapportere til klubben i god tid før kåring av årets hest.

 

 

Varmblods: Get A Wish

Get A Wish vant i 2022 Dansk Derby. Denne hesten eies av et andelslag på 10 personer og 3 av disse er medlem i vår klubb. Det er Geir Omholt som er ansvarlig, og medeiere Espen Edvardsen og Trond Møretrø. Get A Wish kjørte i 2022 inn 1 154 364 Danske kroner. Vi gratulerer med en flott sesong.   

Kaldblods: Balder Odin.

Balder Odin eiers av Espen Edvardsen og hans far Øyvind. Hesten startet 10 ganger og fikk 6 seiere og kjørte inn 479 468 kroner. Han avsluttet året med å vinne finalen i kaldblodscupen. Vi gratulerer med en flott sesong.

 Sammendrag og 2022

I året 2022 har det vært et fokus på å samle medlemmene etter 3 år med pandemi. Dette er noe som ikke har vært lett, men de medlemmene som har samlet seg har hatt det veldig hyggelig. Vi startet i oktober med «på lag» spill dette har vært suksess og det er økende interesse for det.

I året 2022 fikk 2 av våre medlemmer godkjent lisens, vi gratulerer Malin-Christine Julseth og Christina Lien-Mikkelsen.

4: Regnskap

 

5: Fastsettelse av medlemskontingent

 

Det foreslås ingen endringer i medlemskontingenten på 300 kroner.

 

 

 1. Innkommende saker

Det er ingen innkommende saker.

 

7: Valg

 

 

Innstilling fra valgkomiteen:

Formann:                    Per Otto Aagre – ikke på valg -1 år

Nestformann:              Kristian Sjo Paulsen – ny – 2 år

Styremedlem:             Jeanette Salvesen- gjenvalg -2 år

Christina Carlsen – ny -2 år

Ivana Divic – ny- 1 år

1.varamedl:                 Kay Underhaug – ny 1 år

2.varamedl:                 Lene Julseth – ny -1 år

Revisor:                      Tom Helgesen – gjenvalg- 1 år

Atle Larsen – gjenvalg- 1 år

Vara:                           Allan Omholt – gjenvalg- 1 år

Valgkomite:                Trond Møretrø – 1 år igjen

Helge Gundersen – 1 år igjen

Preben Haagensen – ny- 3 år

Vara:                           Kristian Dokkedal – gjenvalg- 1 år

         

Representant til Agder Travforbunds generalforsamling:

Forman og Nestformann

Styremøte 23. Januar

Møte ble avholdt i klubbhuset på Frivoll Travbane.

Tilstede: Preben Haagensen, Per Otto Aagre, Kay Underhaug, Jeanette Salvesen,  Christina Carlsen.

Sak 3/23 oppsigelsen

Stallansvarlig informerer om de siste hendelsene i stallen som har ført til 2 oppsigelser.

Det var stallansvarlig som tok avgjørelsen, styret støtter oppsigelsen.

Styremøte 11. Januar

Møte ble avholdt i klubbhuset på Frivoll Travbane.

Tilstede: Preben Haagensen, Per Otto Aagre, Kay Underhaug, Jeanette Salvesen, Christina Carlsen og vara Trond Aaleborg

Sak 01/23 Årsmøte arbeidsfordeling

Jeanette tar ansvaret for å vaske klubbhuset, Preben bestiller mat, Christina fikser blomster og handler, Per Otto ordner årets hest dekken.

Styremøte 23. November.

 

Møtet ble avholdt i klubbhuset på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben Haagensen, Per Otto Aagre, Kay Underhaug, Jeanette Salvesen, Christina Carlsen, Trond Aaleborg.

Sak 57/22 DU-midler.

Styret sender inn en DU søknad og søker om oppgradering av møkkakjelleren.

Sak 58/22 årsmøte

Styret sender ut invitasjon til årsmøte Mandag 30. januar kl 19.00 på klubbhuset.

Invitasjonen blir sendt på sms til medlemmene, på facebook og på hjemmesiden.

Sak 59/22 Traktoren

Traktoren er punktert og vi må ta av dekket og kjøre det ned til vulken.

Sak 60/22 Årets hest tepper

Per Otto bestiller årets hest tepper.

Styremøte 1. November

Møte ble avholdt i klubbhuset på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben Haagensen, Kay Underhaug, Per Otto Aagre, Jeanette Salvesen, Christina Carlsen.

Sak 53/22 Stall

Styret har bestemt at det skal fores kl 07.00 på morgen og kl. 19.00 på kvelden. Alle hestene skal ha mat samtidig ved begge foringene. Styret har bestemt at oppstallørene skal sette opp en foringsliste der det er en foringsuke pr hest. Foringslistene skal settes opp for minst 6 uker og leveres til stallansvarlig innen 10. November.

Sak 54/22

Det blir sendt en advarsel til en oppstallør

Sak 55/22 Støm til vannmåler på indrebane

Styret kjøper inn skjøteledninger og legger den delvis i bakken i trekkerør så det blir strøm til vannmåleren.

Styremøte 4. Oktober

Møtet ble avholdt på Klubbhuset på frivoll.

Tilstede: Preben Haagensen, Per Otto Aagre, Kai Underhaug, Jeanette Salvesen, Christina Carlsen, Trond Aaleborg.

Sak 47/22 Dugnad

Dugnaden blir satt til 15. oktober klokka 09.00. Vi skal oppgradere rundpadocken, og feste opp gummimatte rundt den og lage ny port. Per Otto kjøper inn det vi trenger. Preben tar med grafser og drill. Jeanette hører med Kenneth og spør om han kan fikse døra fra vaskeboksen. Per Otto sender ut en sms til medlemmene. Vi serverer litt å bite i etter dugnaden.

Sak 48/22 Medlemsmøter.

Styret velger å invitere til på lag kveld med Espen Edvardsen 13. Oktober kl 18.00. Per Otto sender ut sms til medlemmene.

Sak 49/22 Økonomien.

Per Otto tar en gjennomgang av økonomien. Strømmen er blitt dyrere, og klubben har søkt om strøm støtte for april, mai og juni, og fått dette innvilget.

Sak 50/22 Kaffeprisen.

Fra 1. Desember setter vi opp prisen på kaffe i klubbhuset. Ny pris blir 25 pr dag, eller månedskort 400 kr.

Sak 51/22 Tankbilen

Arendal og omegn travselskapet var ikke interessert i tankbilen, så Preben skal sette inn en annonse eller kontakter Longum stål.

Sak 52/22 Stallen

Styret har hatt en gjennomgang av hvordan det fungerer i stallen, styret velger å sende ut en advarsel til en oppstallør.

Styremøte 16.August

Møte ble avholdt på Klubbhuset.

Tilstede: Preben Haagensen, Per Otto Aagre, Kai Underhaug, Jeanette Salvesen, Christina Carlsen, Trond Aaleborg.

Sak 38/22 Vanningsbilen

Longum stål har gitt et bud på 10000 kr for bilen og da henter de den.

Trond Aaleborg hører med Arendal og omegn travselskap om de er interessert i å overta bilen

Sak 39/22

Styret har bestemt at 2 oppstallører får oppsigelse etter brudd på kontrakten.

Sak 40/22 lokalkjøring

Krokheia skal ha lokalkjøring den samme dagen, styret velger å avlyse lokalkjøringen i år.

Neste år må vi ha tilbake skjærtorsdag kjøredagen. Så i år 2023 må vi huske å levere inn lokalkjørings ønske tidlig.

Sak 41/22 Agder Travforbund media og på lag kurs

Styret sender Preben på spill og på lag kurs og Christina på media kurs den 1 september.

Sak 42/22 Høst konferansen

Styret sender ut en melding til medlemmene og hører om noen vil være med

Sak 43/22 medlemskveld

Styret skal dra i gang en sosial kveld for medlemmer og hestefolk.

Vi drar i gang allerede onsdag 24 August kl 18.00. og serverer pizza.

Sak 44/22 lonsjeringsgrop.

Styret vil fikse opp lonsjegropa og tar tak så fort som mulig.

Sak 45/22 sommertid

Fra 1 september går vi tilbake til vanlig tid i stallen som er 06.00 til 21.00. og da skal det være stille på området kl 21.00.

Sak 46/22 den blå skrapa til traktoren

Styret mener at vi må kjøpe nye rivetenner til skrapa da disse er slitt. Per Otto ordner nye rivetenner

Styremøte 4. Juli

Møtet ble avholdt i klubbhuset på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben Haagensen, Per Otto Aagre, Jeanette Salvesen, Kai Underhaug, Christina Carlsen, Trond Aaleborg.

Sak 35/22 evaluering av Hrani stevne

Styret tar en gjennomgang av sangthans stevne som Hrani nettopp har gjennomført, det er enkelte ting som trenger forbedring til neste stevne. Parkeringen på området trenger en bedre planløsning, og det må bli en bedre planlegging om hvor fylling av vann til vanningsvogn skal gjøres, gjødseltømming, septiktømming, salting.

Sak 36/22 pc og mail

Christina har sjekket pris på pc og det er blitt enighet om å kjøpe en pc og skriver fra Elon. Christina tar ansvaret for dette. Det blir laget en mail adresse til klubben, som all info til og fra forbund, dnt og lag kommer til. Så tar Christina ansvar for å sende info videre til styret.

Sak 37/22 Nestleder i styret

Preben har vært i kontakt med Dnt i forhold til styret og mangel på nestleder. Dnt sier vi kan kjøre styret uten nestformann, men hvis medlemmene ikke godkjenner dette så må det ny generalforsamling til å for finne ny nestforman.

Styremøte 15. Juni

Møtet ble avholdt i klubbhuset på Frivoll Travbane

Tilstede: Preben Haagensen, Per Otto Aagre, Kay Underhaug, Jeanette Salvesen, Christina Carlsen, Trond Aaleborg.

Sak 31/22 Økonomi

Per Otto tar en gjennomgang av økonomien og styret må i løpet av høsten se på driften av stallen.

Sak 32/22 Datamaskin

Styret har bestemt at klubben skal gå til innkjøp av pc og skriver. Christina sjekker opp i priser og tar ansvaret for innkjøpet av dette.

Sak 33 / 22 Oppstallører

Styret har bestemt at nye hester som skal komme inn krever referanser fra tidligere stall plasser.

Sak 34/22 Luftegård

Per Otto ønsker å sette i stand og slå sammen luftegårdene på nedsiden av klubbhuset til en luftegård. Han ønsker å gjerde luftegården selv og at han da disponerer denne hele året. Styret godkjenner dette.

Styremøte 27. April. 2022

Styremøte ble avholdt i klubbhuset på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben Haagensen, Per Otto Aagre, Jeanette Salvesen, Kai Underhaug, Trond Aaleborg, Christina Carlsen.

Ikke tilstede : Freddy Johansen

Sak 19/22 Freddy trekker seg fra sitt verv.

Freddy har valgt å trekke seg fra sitt verv. Eget vedlegg

Sak 20/22 Økonomien

Per Otto tar en gjennomgang av økonomien og styret tar det til etterretning.

Sak 21/22 Salting av banen.

Per Otto har vært i dialog med Roy Berntsen om salting av svingen og området.  Styret ser etter tidligere avtaler med Roy Berntsen. Og styret vil se på det igjen til høsten.

Sak 22/22 Vanningsbilen.

Preben snakker med Nils Øyvind og hører hvordan statusen på vanningsbilen er og hva som eventuelt må fikses.

Sak 23/22 Traktoren/ treningsløyper.

Vi trenger en ny person til å ta ansvaret for traktoren etter at Freddy trakk seg fra sitt verv. Trond Aaleborg sier han kan skrape linja og banen 1 gang i uka. Preben sier at det er ikke kan være hvem som helst som skal kjøre traktoren. Vi trenger en person som er kontakt person og som har hoved ansvaret for traktoren. Trond Aaleborg tar ansvaret for å ta linja og banen 1 gang i uka, og det er Trond selv som bestemmer hvilken dag det blir og når det blir. Treningsløypene blir vedlikeholdt etter beste evne fremover, men er det for tørt så bør ikke løypene rives, da blir det ikke feste. Vi bør heller ikke rive 1 sporet på banen.

Sak 24/22 Grusing av løypene

Løypene trenger grus. Styret er enige i at det blir kjørt på grus, men det kan ikke kjøres på nå når det er så tørt. Og det må gjøres et godt forarbeid med riving av løypene og plukking av stein før det blir kjørt på ny grus.

Sak 25/22 Vårdugnad med Hrani.

Preben tar kontakt med Anna Svenningsen i Hrani og avtaler et tidspunkt ut i juni før vi tar en felles dugnad med Hrani.

 

Sak 26/22 skostallen

Skostallen blir som den er inntil videre.

Sak 27/22 medlemsmøte/spillkveld.

Styret har vært i dialog med Espen Edvartsen og han kan komme å fortelle litt om på lag spill. Styret ønsker at det skal være en positiv og sosial kveld, der det blir enkel bevertning.

Sak 28/22  Klubbhuset

Styret har valgt å si opp avtalen med Elin Bentsen om rydding av klubbhuset mot avslag på stallregnigen. Kai Underhaug overtar dette ansvaret.

Sak 29/22 Lokalkjøring

Vi har gått gjennom sponsorer, premier og velger å komme tilbake til dette til høsten.

Sak 30/22 Generalforsamlinger og vår konferanser

Preben tar en gjennomgang og orienterer om hva som har skjedd og hva som har kommet opp.

Styremøte 22. Mars

Styremøte ble avholdt på Frivoll Travbane.

Tilstede: Preben Haagensen, Freddy Johansen, Per Otto Aagre, Kay Underhaug, Jeanette Salvesen, Trond Aaleborg, Christina Carlsen

Forfall: Ingen

 • Sak 15/22 Lokalkjøring

Det kom tilbakemelding om at den 18 April skulle Lista har lokalkjøring. Preben leverer inn et nytt forslag om 25. September.

 • Sak 16/22 Sponsorer

Styret går gjennom gamle papirer og finner en bedre oversikt over tidligere sponsorer og begynner arbeidet med å lage en sponsor avtale.

 

 • Sak 17/22 Vårkonferanse

Det skal være en vårkonferanse på Sørlandets travpark Lørdag 9. April kl 11.00. Klubbene ble oppfordret til å komme med forslag om temaer vi ville ha opp på denne dagen. Styret sender inn forslag om 2 ting. Om Agder Travforbund kan lage en plan på hvordan øke medlemskap og hesteeiere og om det kan bli en felles side der info kan finnes på en lettere måte. Klubben er oppfordret til å stille med opptil 5 personer. Fra styret stiller Preben Haagensen, Freddy Johansen, Christina Carlsen og Per Otto Aagre.

 • Sak 18/22 Aktivitetsplan

Styret har begynt å arbeide med en aktivitetsplan for dette året.

Styremøte 14. Mars

Styremøte ble avholdt på Frivoll Travbane.

Tilstede: Preben Haagensen, Freddy Johansen, Jeanette Salvesen, Kai Underhaug, Per Otto Aagre, Trond Aaleborg, Christina Carlsen.

Forfall: Ingen

 • Sak 5/22 Info om formanns møte og årsmøte i Agder Travforbund

Det ble en gjennomgang av det som var tatt opp på disse møtene, møtet var for å gi en oppdatering om hva som skjer på Sørlandets travpark med oppsigelser og nedskjæringer.

Til Agder Travforbund sin Generalforsamling leverte Grimstad inn et forslag om oppføring av dyrlegerom på Sørlandets Travpark det var noe Agder Travforbund skulle se nærmere på.

 • Sak 6/22 Generalforsamling i A/S 6.April.

Preben representerer Grimstad og omegn travselskab.

 • Sak 7/22 Hrani Islandshestforening.

Skal ha St. hans stevne og ønsker å leie stallplasser. Klubben har pr. dags dato 14 bokser som Hrani kan leie.

 • Sak 8/22 Lokalkjøring.

Klubben ønsker å stelle i stand en lokalkjøring i år. Preben leverer inn forslag om 18. April. Dette blir hovedsaken på neste styremøte.

 • Sak 9/22 Info om Strømstøtte

Per Otto har levert inn søknad om refusjon av strømmen.

 • Sak 10/22 Travlagsdag på Sørlandets Travpark

Klubben er spurt om di kan skaffe sponsor til Travlagsdag 11 April.

Styret har bestemt at klubben selv sponser og går for sponsorpakke2, det er med et seiersdekken og en gavepremie til 1500 og middag for 4 stk.

Middagen blir delt ut blant di medlemmene som har meldt seg på til buffeten på løpsdagen.

Styret vil sende ut tekstmelding til medlemmene og informere om middagstilbudet fra klubben og oppfordre medlemmene til å stille denne dagen. Det blir også annonsert på Facebook siden og på hjemmesiden.

 • Sak 11/22 Økonomi

Per Otto tar en gjennomgang av økonomien og styret tar det til etterretning.

Sak 13/22 Hærverk på stallen

Natt til Søndag 13 Mars ble stallen utsatt for hærverk, med tagging på vegger og boks dører i hovedstallen. Det er ikke noe som er stjålet. Politiet ble kontaktet og har opprettet sak. Tagging ble fjernet Mandag 14 Mars.

 • Sak 14/22 Stallmøter

Kommunikasjonen og resultatene etter stallmøtene som har vært arrangert en gang i mnd har ikke gitt ønsket resultat, så styret ser ingen grunn til å fortette med det.

Styremøte 7 Februar 2022

Styremøte ble avholdt på Frivoll Travbane.

Tilstede: Preben Haagensen, Freddy Johansen, Per Otto Aagre, Kay Underhaug, Jeanette Salvesen, Trond Aaleborg, Christina Carlsen

Forfall:

 • Sak 1/22. Ansvarsfordeling av det nye styret

Styret har fordelt oppgavene i styret slik:

Kasserer: Per Otto Aagre

Stallansvarlig: Jeanette Salvesen

Sekretær: Christina Carlsen.

 • Sak 2/22 Formannsmøte i Agder Forbund 14. Februar

Møte vil foregå på teams, og det vil bli gjennomgang av mønstringsløpspengene framover og om det er klubber som har innspill. Det blir info om aktivitets stallen som er åpnet på Sørlandets travpark.

Styret velger å gå for den ordningen som er foreslått på mønstringsløps pengene.

 • Sak 3/22 Generalforsamling i Agder Travforbund 7 Mars

Styret stiller med Formann og nestformann

Styret vil sende inn et forslag om det er mulighet for å sette i stand et dyrlegerom/behandlingsrom.

Generalforsamlingen i A/S er berammet til 6.April.

 • Sak 4/22 Gjennomgang av stallregler og kontrakter.

Styret tok en ny gjennomgang av kontrakter og stallregler og foretok minimale endringer.

Grimstad og Omegn Travselskab

Referat fra årsmøte for 2021

Grimstad Vertshus 31.01.2022.

Det var 15 stemmeberettige medlemmer som deltok. Kai Sundberg deltok som representant fra Agder Travforbund.

Punkt 1.

Godkjennelse av innkallingen.

Enstemmig godkjennelse av innkallingen.

Punkt 2.

Valg av referent, dirigent, tellekomite og to personer til å underskrive protokollen.

Valg av referent:                 Christina Carlsen

Valg av dirigent:                  Preben Haagensen

Tellekomite:                         Kay Underhaug og Per Otto Aagre

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Allan Omholt og Kristian Dokkedal

Enstemmig vedtatt

Punkt 3.

Godkjennelse av årsberetningen.

Enstemmig godkjent.

Punkt 4.

Godkjennelse av regnskapet 2021

Godkjent

Punkt 5.

Fastsettelse av medlemskontingenten.

Styret foreslo at medlemskapet forblir uendret på 300 kr.

Enstemmig vedtatt

 

Punkt 6.

Innkommende saker.

Det foreligger ingen innkommende saker for 2021.

Punkt 7. Valg.

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Det nye styret pr. 31. Januar 2022 er som følger:

Leder:                   Preben Haagensen. 1 år

Nestleder:            Freddy Johansen. ny- 2år

Styremedlem:      Per Otto Aagre. ny- 2 år

Styremedlem:      Jeanette Salvesen. 1 år

Styremedlem:      Kay Underhaug. 1 år

Vara:                      Christina Carlsen. ny- 1 år

Vara:                      Trond Aaleborg. ny- 1 år

Revisor:                 Atle Larsen. ny- 1 år

Tom Helgesen. ny- 1 år

Vara:                      Allan Omholt. ny- 1 år

Valgkomite:          Trond Haugen. 1 år

Trond Møretrø. 2 år

Helge Gundersen. 2 år

Vara:                      Kristian Dokkedal. ny- 1 år

Representant til Agder Travforbund:

Formann og nestformann

Vi gratulerer årets hest 2021

Kaldblods: Bork Viking.                                    Varmblods: Dalina S.S

Eier:Trond Møretrø                                           Eier: Preben Haagensen

Vi takker for et fint årsmøte i dag

 

Styremøte 23 November 2021

Styremøte ble avholdt på Frivoll Travbane.
Til stede: Preben, Freddy, Kay, Per Otto, Jeanette, Egil og Trond

• Sak 31/21 Årsmøte
Det blir bestemt at årsmøte blir lagt til mandag 31 januar 2022 på Frivoll Travbane. Første innkalling blir lagt ut på hjemmesiden, Facebook og sms til medlemmene 30. November.

• Sak 32/21 Stallen
Styret bestemte at kontrakter og stallregler skal følges som vedtatt og banelyset blir ikke satt på før det melder seg et større behov for lys på banen.

• Sak 33/21 Møte med Hrani
Hele styret møter med styret i Hrani mandag 29. November for gjennomgang av kontrakten.

• Sak 34/21 Leiligheten i klubbhuset
Styret bestemte at prisen på leiligheten blir satt opp på grunn av høyere strømpriser, dette trer i kraft 1.1.22.

• Sak 35/21 Økonomi
Per Otto gikk gjennom økonomien, og det blir tatt til etterretning.

Styremøte 28.oktober 2021.

Styremøte ble avholdt på Frivoll travbane.

Tilstede: Per Otto, Preben, Kay, Freddy, Jeanette, Egil og Trond.

Fra forbundet: Kai Sundberg og Marianne Kleppaker.

 • Sak 27/21

-Møte startet med informasjon fra Kai og Marianne om fremtiden fra travet på Sørlandet. Blandt saker som ble diskutert var:

 1. Terminliste.
 2. Lokalkjøring for ponneier med innslag av kaldblodshester.
 3. Flere medlemsmøter/ temakvelder.
 4. Forbundets årsrapporter må forenkles.

 

 • Sak 28/21

-Ny stallkontrakt og stallregler ble gjennomgått.

-Ny app for brannvarsling betjenes av Freddy og Jeanette.

-Nytt passord til nettsiden er aktivert.

 • Sak 29/21 traktor.

-Traktoren må repareres, og det blir en større reperasjon enn først antatt. Overføringsaksel må byttes i tillegg til rep. av olje lekkasje.

 • Sak 30/21

-Medlemsmøte 1/11 .21 ble forberedt og oppgavene ble fordelt.

Styremøte 7.oktober 2021.

Styremøte ble avholdt på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben, Kay, Per Otto, Jeanette, Freddy, Trond og Egil.

 • Sak 24/21 Stallmøter.

Tilbakemeldingene fra stallmøter. Det etterlyses nye kontrakter og stallregler, pluss en del utbedringer av skrittemaskinen, grusing i luftegårder, tørkerom og feil på lys på høyrom.

-Styret har etter diskusjon vedtatt følgende:

 1. Kontrakten og stallregler er påbegynt.
 2.  Bryter til skrittemaskin bestilles.
 3. Lys i høyrom fikses.
 4.  Tørkerom i Nice-stallen blir prioritert nå.
 5. Skrittemaskin får mer sand

 

 • Sak 25/21 Medlemsmøte

-Medlemsmæte er berammet til mandag 1/11.21 på klubbhuset, saksliste er sendt ut.

 • Sak 26/21 Rep. traktor.

-Traktoren begynner å bli slitt. Reparasjon må påberegnes.

Styremøte 18.august 2021.

Styremøtet ble avholdt på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben, Kay, Per Otto, Jeanette, Freddy, Trond og Egil.

 • Sak 20/21 Stall.

-Etter mye interne stridigheter blant de som leier stallplass, ble det avholdt møte med de. Oppstallørene var enige om å ha en bedre dialog seg imellom. De foreslår selv å ha et møte hver Torsdag i starten av hver måned.

 • Sak 21/21 Medlemsmøte.

-Møter og andre aktiviteter er vanskelig å få til pga covid19.

 • Sak 22/21 Økonomi.

-Per Otto gikk igjennom økonomien. styret tar det til etterrettning.

 • Sak 23/21 Agder-Energi internkontroll.

-Vi jobber videre med saken.

Styremøte 7 juli 2021.

Styremøte ble avholdet på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben, Kay, Per Otto, Freddy, Jeanette, Trond og Egil.

 • Sak 19/21 Strategiplanen Det Norske Travselskap.

Grimstadklubben sendte inn forslag til planen. Se eget dokument.

Styremøte 26. mai 2021

Styremøtet ble avholdt på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben, Kay, Per Otto, Jeanette, Freddy, Trond og Egil.

 • Sak 14/21 stall.

-Per Otto innhentet pris fra forskjellige forsikringsselskaper, det ble bestemt at vi beholder Gjensidige.

-Preben og Jeanette må ha et møte med leietakerne i stallen.

-Enighet om å kjøpe inn GSM varsler til brannvarslingsanlegget.

-Styret bestemte å kjøpe inn strømapparat til luftegårdene på indrebane og Per Otto ordner det.

 • Sak 15/21 Hrani islandshestforening

-Hrani ønsker et møte med styret angående fremtiden.

 • Sak 16/21 Årsrapport

-Årsrapporten til Agder Travselskap tar Per Otto, Kay og Preben seg av.

 • Sak 17/21 Henvendelse fra medlemmer ang. Frivoll travbane.

-Styret har mottatt brev fra medlemmer i Grimstad og Omegn Travselskab angående Frivoll travbane sin fremtid. Styret har gjennomgått brevet og mener det er nødvendig med et medlemsmøte så fort det lar seg gjøre i forhold til covid19 situasjonen.

 • Sak 18/21 

-Styret har innkalt til dugnad på Frivoll travbane 10.juni

Brevet fra medlemmene:

Til Grimstad og Omegn Travselskap v/styret. 10.05.2021.

Fremtiden for Frivoll travbane.

Undertegnende viser til referat fra Generalforsamlingen 2018 under punkt 7. Innkommende forslag. Det ble da valgt en arbeidsgruppe på tre personer for å belyse saken og fremtiden. Etter dette har det kun vært et møte som vi har sett referert, så har fremdriften stoppet opp. Vi mener tiden er overmoden for å komme videre i saken. Håper det nye styret vil se på dette på nytt, og evt. innkalle til medlemsmøte for å få frem medlemmenes syn.

Stikkord:

 1. Selge banen til næringslivet/kommunen.
 2. Finne et annet sted, f.eks en stor gård.
 3. Investere i Tavparken for å sikre økonomien og drift i fremtiden.
 4. Leie ut arealet til næring, konserter, bobilparkering.
 5. Fortsatt drifte jernbanelinja for trening.
 6. Bygge opp å gi tilskudd til 3/4 mindre treningsanlegg.
 7. Undersøke alle muligheter for å få større aktivitet på banen før det blir besluttet å selge

Willy Salvesen, Trond Haugen, Trond Aaleborg, Helge Gundersen

Styremøte 21. april 2021

Styremøtet ble avholdet på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben, Kay, Per Otto, Jeanette.

 • Sak 11/21 Agder Travforbund

-Formannsmøtr i Agder Travforbund onsdag 5. mai, Preben stiller.

-3-årsbefaring av anlegget av Agder travforbund 23/4, Preben møter.

 • Sak 12/21 Stall

-Styret åpner opp hovedstallen for påseling for tilreisende hester.

 • Sak 13/21 Økonomirapport

-Per Otto gikk gjennom økonomien, styret tar det til etterrettning.

-Styret har fått inn pris på GSM varsling til stallen på ca. 4000,- totalt

Styremøte 23.mars 2021

Styremøtet ble avholdt på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben, Kay, Per Otto, Freddy, Jeanette og vara: Egil og Trond.

Referent Karina, ikke møtt.

 • Sak 6/21 Oppfølgingssaker

-Utklippsbøker som ble nevnt har kommet til rette.

-Referater fra 2018 har kommet til rette og er limt inn i styreprotokollen.

-Leierkontrakten med leietakerne over klubbhuset er i orden.

-Hurtigfestene til redslapene er kjøpt inn og montert.

-Elin Bentsen engasjert til å låse og rengjøre klubbhuset.

 • Sak 7/21 Stall og brannsikring:

Stallen

-Elin blir spurt om ha utslipp og foring i stallen.

-Innkjøp av strømtråd: Per Otto Aagre.

Slodding av banen og jernbanelinja

-Mandag: Trond Aaleborg

-Torsdag: Freddy Johansen.

Brannsikkerheten

Freddy Johansen sjekker pris på GSM-sender

 • Sak 8/21 Agder Travforbund/Mønstringsløp

Vi sender ut 3 forslag til høring på SMS til klubbens medlemmer.

Sak 9/21 Årsmøter i Sørlandets Travpark A/S

Preben Haagesen møter.

Styret går for valgkomiteens forslag.

 • Sak 10/21 Kandidat til DNT’s styret

Etter hendvendelse fra Agder Travforbund har GOT ingen forslag til nye kandidater, men er positive til lederskifte

Styremøte 3. mars 2021

Styremøtet ble avholdet på Frivoll travbane.

Tilstede: Preben, Kay, Per Otto, Freddy, Jeanette og vara: Egil og Trond. Karina var med som referent.

Gjennomgang av årsmøte og referat. Noen justeringer gjøres på referatet.

 • Sak 1/21:

-Orientering om forrige  og nåværende styret.

-Styret er positive til å arrangere medlemskvelder når coronasituasjonen er over. Det er en fin måte å invitere medlemmer til å bidra med forslag, idèer og styrke det sosiale samspillet i klubben.

-Klubben har nettsiden grimstadtrav.no og denne har ikke vært i bruk de to siste årene. Nytt styret vil få tilgang til siden slik at vi kan  legge ut informasjon igjen.

 • Ansvarsfordeling av arbeidsoppgavene knyttet til stallen og anlegget:

-Per Otto Aagre blir valgt som kasserer.

-Stallansvarlig: Jeanette Salvesen.

-skraping av banen og jernbanelinja:

Trond Aaleborg og Freddy Johansen vil ta en dag hver i uka, hvilke dager avtaler de seg i mellom.

Hesteeiere må gi beskjed dersom de trenger hjelp til flytting av rundball disse dager.

-Ansvarlig for kafèinnkjøp og klubbhuset:

Kay Underhaug.

-Styret vil legge fram for en av leietakerene i stallen om det er mulighet for å ha ansvaret for låsing av klubbhuset mot 500,- månedlig avslag i stalleie.

-Leiekontrakt for leietakerene over klubbhuset:

Kay underhaug og Freddy Johansen ordner med kotrakt.

 • Sak 2/21

Traktorutstyr:

-Det ble foreslått å kjøpe inn hurtigfester og slitestål til redskapene.

Trond Aaleborg sjekker pris på hurtigfester og Per Otto Aagre sjekker priser på slitestål.

 • Sak 3/21

Oppseling/skostallen

-Tanken om å utvide oppselingsboksene ved skostallen ble lagt fram på årsmøte. Styret avventer og vil i første omgang tilby Nice stallen for oppseling hvis ikke oppselingsboksene ute kan brukes av ulike årsaker.

 • Sak 4/21

DNT/Agder Travforbund

-Medlemsansvarlig for DNT’s medlemside er Preben Haagensen og Per Otto Aagre.

-Agder Travforbund vil ha klubben sin tilbakemelding angående de nye reglene for mønstringsløp. Det er lang svarfrist og styret snakker mer om dette på neste styremøtet. Medlemmenes tilbakemelding er viktig og vi drøfter neste gang om det er noe vi kan gjøre på nettsiden eller sms for å få svar fra medlemmene ang. saken.

 • Sak 5/21

Brannsikkerheten

-Stallen har pr. i dag brannvarsling som går ut i anlegget, men ikke direkte til brannvesen. Trond Aaleborg sjekker opp pris og hvordan reglene er for over 10 oppstallede hester.

Årsmøtereferat for 2020

Dato: 27.februar.

Sted: Grimstad Vertshus.

20 stemmeberettige medlemmer deltok.

Årsmøte ble startet med et minutt stillhet for æresmedlem Tormod Håland og medlem Kjell Terjesen.

 1. Godkjennelse av innkalling.

Enstemmig godkjennelse av innkallingen.

2. Valg av referent, dirigent og to personer til å undertegne protokollen

Referent: Karina Helgesen, enstemming valgt.

Dirigent: Preben Haagensen, enstemmig valgt.

Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen:

Torfinn Sørgår

Trond Aaleborg

Enstemmig valgt.

3. Årsberetning 2020.

Enstemmig godkjent.

4. Regnskap.

Per Otto Aagre gjennomgikk inntekter og utgifter for klubben i 2020, og fikk skryt for et ryddig og oversiktlig regnskap.

Enstemmig godkjenning av regnskap.

5. Budsjett.

Styret som var har valgt å ikke sette opp et budsjett for 2021, pga. uavklart situasjon med tanke på inntektsskapende aktiviteter. De gjør samtidig oppmerksom på at nytt styret bør orientere medlemmer om eventuelle store utgifter.

8. Valg.

Det nye styret pr.27. Februar 2021 er som følger:

Leder: Preben Haagensen 2 år

Nestleder: Freddy Johansen 1 år

Styremedlemmer:

Per Otto Aagre 1 år

Kay Underhaug 2 år

Jeanette Salvesen 2 år

Vara: Egil Karlsen 1 år

Vara: Trond Aaleborg 1 år

Revisor:

Atle Larsen 1 år

Tom Helgesen 1 år

Vara:

Allan Omholt 1 år

Valgkomitè:

Trond Haugen 2 år

Helge Gundersen 3 år

Trond Møretrø 3 år

Representant til Agder Travforbunds generalforsamling:

Leder og nestleder.

Annet:

Angående GOT nettsiden: ikke alle medlemmer er på Facebook, nytt styret bes drøfte gode løsninger på hvordan vi kan bruke nettsiden og evt. ansvarsdeling.

Modernisering av oppselingsboksene: Styret har ønsket å slå ut noe av veggene i oppselingsboksene for å få bedre plass til hest og vogn slik at tilbudet blir mer brukervennlig for de som kommer utenfra for å trene. Nytt styret er gjort oppmerksom på idèen og tar det videre om det er aktuelt.

Styret fikk forslag angående innkjørt-statestikken i årsberetningen med tanke på hester som flytter, til trening osv.

Utklippsbøker vedrørende klubben savnes. Nytt styret vil kontakte journalist i GAT som mulig har lånt de.

Vi vil takke for et fint årsmøte i dag og godt oppmøte.

Torfinn sørgård                        Trond Aaleborg

Årsberetning 2020

 

GRIMSTAD OG OMEGNS TRAVSELSKAB

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET 2020

 

 

Grimstad Vertshus lørdag 27. februar klokken 13.00

 

 

 

Agenda

1 Godkjennelse av innkalling

2 Valg av referent, dirigent og to personer til å undertegne protokollen

3 Årsberetning 2020

4 Regnskap 2020

5 Budsjett 2021

6 Fastsettelse av medlemskontingent

7 Innkomne forslag 8 Valg 9 Infosaker

 1. Årsberetning:

Styret har i 2019 bestått av:

Leder: Stein Larsen til 27. oktober, deretter overtok nestleder

Nestleder: Ketil Solvang.

Styremedlemmer: Ellen Senum, Per Otto Aagre og Freddy Johansen.

Varamedlemmer: Anita Nielsen og Lene Julseth.

Det har i beretningsåret vært avholdt ti styremøter og blitt behandlet 71 saker. Alle vedtak er ført i styrereferater. Samarbeidet i styret har fungert greit og alle oppgaver/gjøremål er blitt utført. Leder Stein Larsen valgte i oktober å trekke seg, for ikke å komme i konflikt med sin jobb som journalist og som formann i klubben. Coronasituasjonen medførte at de aller fleste aktiviteter ble lagt brakk i 2020. Derfor også en historisk kort årsberetning. Klubben hadde i 2018 til sammen 64 medlemmer.

Hrani:

Det har ikke vært avholdt formelle møter med Hrani i 2020, da dette ikke har vært nødvendig. Som følge av pandemien har heller ikke de hatt noen omfattende aktivitet.

Dugnader:

Det har vært gjennomført en større dugnad på Frivoll Travbane og ellers forefallende ved behov. Det var en større jobb i skostallen og forberedelse til å legge nytt tak der.

Lokalkjøringer:

Det har ikke vært avholdt kjøringer i 2020 på grunn av coronaen.

Klubbhus:

Leiligheten var utleid til brødrene Rislå Tellefsen også i 2020. Fra 2021 overtar leieboerne selv leiemålet.

Stallen:

Stallen har i 2020 gitt litt inntekter og hatt litt belegg. Her har Freddy gjort en god jobb med å legge til rette for leietakerne og sørge for belegget.

Bane/jernbanelinja

Banen og jernbanelinja er gruset opp, og Freddy har lånt gravemaskin og grøftet langs banen og jernbanelinja.

Økonomi:

Økonomisk går klubben bra, til tross for minimal aktivitet. Ketil sørget for søknad om coronastøtte, for tap etter ikke gjennomførte stevner. Det fikk vi. Per Otto har hatt stålkontroll på regnskap og oppfølgingen av gamle poster. Det har sikret klubben tilførsel av midler som nok ellers ville vært tapt.

Sport:

Mestvinnende kaldblods 2020

Hest 1.premie 2.premie 3.premie Ovrige Premier Antall starter
Bork Viking 2 1 3 1 63 500 7
Lilje Bausa 1 1 0 2 37 000 6
Frivoll Faksa 0 3 0 1 27 028 4
Knallgodt 1 0 0 0 12 000 1
Jenny Lill 0 0 0 2 6 000 9

Mestvinnende varmblods 2020

Hest 1.premie 2.premie 3.premie Øvrige Premier Antall starter
Chili Volo 3 0 0 3 85 648 10
Fata Morgana 2 1 1 6 58 000 17
Champs Elysees 0 0 1 3 19 500 5
First Action 0 0 0 2 6 500 3
Fireman 0 0 0 1 2 000 3

Trenerstatistikk 2020

Trener navn Lisenstype 1.premie 2.premie 3.premie Øvrige Premier Antall starter
Johan Kringeland Eriksen Proff trener A, trene og kjøre 6 13 8 19 615 178 70
Per Otto Aagre Profftrener A, trene 2 0 1 1 42 500 4
Anita Nielsen Amatør, trene 1 1 0 2 37 000 6
Preben Haagensen Amatør, trene 0 1 4 1 30 000 10
Lene Karin Julseth Amatør, trene og kjøre 0 0 0 10 24 000 31

Eierstatistikk 2020

Eier 1.premie 2.premie 3.premie Øvrige Premier Antall starter
Trond Møretrø 5 1 3 4 149 148 17
Helge Gundersen 2 1 1 6 58 000 17
Anita Nielsen 1 1 0 2 37 000 6
Stein G. Larsen 0 3 0 1 27 028 4
Tom Helgesen 0 0 1 3 19 500 5

Årets hester er: Bork Viking og Chili Volo, begge eid av Trond Møretrø

Sammendrag og 2020:

2020 ble ikke som planlagt på noe vis. Coronapandemien slo ned alle ideer og tanker om aktiviteter. Likevel har det vært nok å ta tak i. Organisatorisk har det vært en del turbulens i forbund og ved travparken, som har ført til noe møteaktivitet. På banen er midtingen fikset og oppgradert, samtidig som rampa for møkk er på plass. Traktoren har igjen fått en nødvendig oppgradering. Økonomien er under en bedre kontroll enn noen gang og er løpende ført. Totalt sett er det, til tross for de rådende omstendigheter, blitt et greit 2020. Nå gjelder det å holde fokuset på Frivoll som klubbens anlegg og senter for aktivitet også det kommende året.

 1. Regnskap
 2. Budsjett

Det er ikke utarbeidet noe budsjett for 2021.

 1. Fastsettelse av medlemskontingent

Det foreslås ingen endringer i medlemskontingenten

 1. Innkomne forslag

Det er ingen innkomne forslag

 1. Valg

Innstilling fra valgkomiteen:

Formann         : Preben Haagensen

Nestformann : Freddy Johansen

Styremedlem : Per Otto Ågre

Kay Underhaug

Jeanette Salvesen

1.varamedl.    : Egil Karlsen

2.varamedl.    : Trond Aaleborg

Revisor            : Atle Larsen

: Tom Helgesen

Vara                 :

Valgkomite     : Trond Haugen

: Helge Gundersen

: Trond Møretrø

Vara               : Kristian Dokkedal

Representant til Agder Travforbunds generalforsamling:

Formann og nestformann

Infosaker:

Utklippsbøker og oppselingsbokser

2018:

Styremøte 30. januar 2018

Forfall Lene

Sak 1/18 Styrets sammensetning

Styrets sammensetning blir slik:

Stein Larsen, leder

Torfinn Sørgård, nestleder

Anita Nielsen, kasserer

Lene Julseth, sekretær

Trond Ålenborg, styremedlem

Klubben inngår samarbeid med Anette Andersen om føring av regnskapet for neste år, med bruk av Visma. Vi ber om et møte med henne snarest, slik at dette kan komme i gang. Kontoen i Sør må også åpnes ASAP, slik at vi kan få betalt regninger som ligger. Videre må alle styremedlemmene inn på Altinn.no og signere sine styreverv der.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 2/18 Diverse

2.1. Vil ha møte. Revisorene vil være med på første styremøte og forklare litt om hvordan de vil ha føringen av regnskapet for neste år. Allan får beskjed i forkant.

2.2 Ponnitravskole. Hilde H Larsen og Lene Julseth er begge interesserte i en ponnitravskole på Frivoll, noe styret er positive til. Vi tar et møte med dem snarest for å høre om ideene og gjennomføringsmuligheten. Klubben vil være med på dette.

2.3. Stallen. Lyses ut med det første. 0 i leie til den rette. Kan tilbys mot betaling av utgiftene til strøm, kommunale avgifter og forsikring første år.

2.4. Indre bane. Spørsmål om å opparbeide ridebane 20×40 meter med nytt dekke i samarbeid med Hrani på indre bane. Styret er positive til dette og går i dialog for å utrede pris, behov osv før det fattes vedtak.

2.5 «Dyrlegerommet». Gjøres om til styrerom og vi plasserer papirer osv der nede, samt setter inn kontorpult etc der. På den måten kan dagens styrerom frigjøres til premier til kjøringene osv.

Vedtak: Tatt til etterretning

Sak 3/18 Oppfølging årsmøte

Stein sier opp Canal Digital og RD snarest. Kontakter videre M-kiosk om vedtaket. Klubbhuset blir fra 1. februar stengt fra klokken 18 på kveldene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Styremøte 13. februar 2018

Møtte: Alle + Vara Ellen

Sak 3/18 Regnskapet

Det er som kjent inngått avtale med Anette Andersen om føring av regnskapet, vedlagt. Hun er i gang. Det er en del utfordringer i det det dukker opp regninger fra 2017 som ikke er betalt, samtidig som det er en del som er purret og hevder de ikke har fått fakturaer. Det er gjort en jobb med dette nå, og vi håper det nå er gang i regnskapssystemet.

Referatet fra møtet med Andersen:

¤¤¤

Referat møte med Anette Andersen

 1. januar

Fra styret møtte: Stein, Torfinn og Trond

Agenda

Avtale føring og håndtering av regnskapet til klubben i 2018.

Viktige momenter:

 • Lage grupper slik som stall, kiosksalg kjøringer, kaffesalg, kjøringer, klubbhus, bane og treningsveier, traktor, i det hele tatt slik som satt opp i årsberetningen. Ta gjerne en prat med revisor Allan (tlf 918 67 346) om hvordan det løses.
 • Åpne opp for bruk av betaling med Vips på banen (kaffe, kiosk, startavgifter etc), samt fakturering via Vips.
 • Rette seg etter revisoranmerkinger 2017 og oppfylle dem.

Fakturaer:

 • Fakturere og sende ut via mail eller sende til Stein som printer ut og leverer til dem på banen/mottakere. (Oppstallører etc)
 • Følge opp ubetalte regninger med purringer.
 • Motta liste over dem som skal faktureres, med navn, adresse, mail og sum med hva det er for.
 • Oppretter løpende varegrupper. Alt er uten mva.

Regninger:

 • Henter dem i Arendal hos Anita på Interoptikk ved behov.
 • Har tilgang til konto for betaling etc.
 • Inngår autogiro på at som det er mulig med.

Rapporter:

 • Utarbeider stausrapport for beholdning, utestående, etc til styremøtene på forespørsel.
 • Rapporterer direkte til Stein om det er noe som må tas opp i styret.

Honorar:

 • Mottar kr 500 pr mnd, totalt samlet kr 6000,- i året for tjenesten.

Evaluering:

 • Samarbeidet evalueres etter seks mnd og justeres da ved behov. Planen er at samarbeidet løper i hvert fall i 2018.
 • Intensjonen er at dette arbeidet løper til det sies opp av en av partene.
 • Ved oppsigelse av avtalen bistår og bidrar Andersen til at den som overtar jobben blir satt inn i programvaren.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 5/2018 Frivoll Travbane – årsmøtevedtaket

Gruppen er i gang og består av:

Stein Larsen, fra styret og gruppens sekretær

Torfinn Søgård, fra styret og gruppens kontakt opp mot kommune og politikere

Preben Haagensen, representant fra medlemmene og de aktive i klubben

Kjetil Olsen, daglig leder ved Sørlandets travpark

Første møte blir direkte med ordfører Kjetil Glimsdal i Grimstad 14. februar kl 15. Der vil han bli orientert om den prosessen som er satt i gang og hva som ønsker og planer. Mandatet for gruppen er som kjent at de skal sondere mulighetene som er, for så innen utgangen av 2018 utarbeide et notat for neste årsmøte, som speiler de muligheter vi har og de valg vi bør ta for fremtiden. Det er viktig at gruppen holder resten av styret og medlemmene løpende orientert om fremdriften, slik at det er full åpenhet om arbeidet.

Vedtak: Tatt til etterretning.

Sak 6/17 Lokalkjøringer

Vi er tildelt følgende kjøringer i 2018:

Øyestad og Fjære: 29 mars

Grimstad og Omegn: 19 august

Arendal og Omegn: 30 september

Det er bestilt noen dekken, grimer og hestegodt hos Travdiscount. Det sammen med restene fra 2017 gjør at det ikke trengs å kjøpe inn ytterligere premier for kjøringene i år. Vi har da også til «Årets hest».

På vår kjøring tar vi videre sikte på å dele ut en travsele og skikkelig premiering.

Vi trenger imidlertid en sponsoransvarlig og en stevneansvarlig, som kan ta seg av det praktiske rundt dette. Resten av styret må påregne betydelig dugnad disse dager.

Vedtak: Torfinn og Stein tar ansvar for henholdsvis sponsorer og stevnene. Anita, Ellen og Lene har ansvar for kiosken og grill. Trond har ansvar for vekta. Stein tar innmelding av hest og Lene ponny. Gjelder for alle tre kjøringene. Vi spør også Ingunn Christensen om hjelp til med sponsorer. Torfinn snakker med henne. Tatt til etterretning.

Sak 7/17 Dugnads og oppgraderingsplan

Anlegget, utstyr, treningsveier og bane bør gås grundig over. Deretter bør det lages en prioritert plan for vedlikehold og oppgraderinger for resten av året. Denne planen legges frem på neste styremøte og spikres der.

Trond og Torfinn bes om å ta gjennomgangen og utarbeide listen til mars-styremøtet.

Vedtak: Trond og Torfinn utarbeider en plan til neste møte.

Sak 8/17 Orienteringer

 • Det står fem hester i hovedstallen og to i Nice. Fungerer fint. Freddy gjør en kjempejobb med å holde stallområdet etc i stand. Ny flis kommer denne uka. Stallen er for øvrig «lyst ut» uten at det er kommet noen henvendelser foreløpig.
 • Møte travparken. Formannsmøte 12.02. Satte opp terminliste for lokalkjøringene. Ellers orientert om at alle løp skal få et eget navn, og at klubbene får egen dager hvor de kan hedre sponsorer, hester eller personer. Egen liste med åtte navn sendes travparken. Ellers ble det orientert om nedgang i spillet etter at tvungen spillerregistrering ble innført. Det ble også diskutert løpsutskrivning etc og utfordringene rundt det.
 • Økonomi. Saldo pt er 195.800. Det er siden årsmøtet dukket opp en del regninger fra 2017 som skulle vært betalt i 2017, men som ikke er betalt. Totalt dreier det seg om ca 20.000 kr. Dette er nå ordnet opp i. Alle regninger er p.t. betalt. Forfall for første fakturering i 2018 er 15. febr. Det er da fakturert for ca 55.000 kr. Det er svært god kontroll på økonomien nå. I mars vil arbeidet med gjennomgangen av restutestående fra 2017 ta til, slik at vi får det på plass.
 • Overvåkning av Frivoll. Det er innkjøpt kameraer for området. Dette for å hindre tyverier av flis og for, som tidvis har vært et problem. Det er hengt opp varsel på området om dette. Kameraet er svært lite og hendig og det røpes ikke hvor det henger. Det fotograferer og filmer og sender dette til en mottaker, samtidig gis det varsel når det er bevegelse på området i gitte tidsrom.
 • Innkjøp Walki talkier til kjøringen. Dette trenger vi. Torfinn finner pris på fire stykker. Av ok kvalitet og til vår bruk.

2017:

Referat styremøte 1. mars kl 19.30 på klubbhuset

Tilstede: Alle

1/2017 Konstituering styret

Forslag:

Kasserer: Tonje

Sekretær: Margrethe

Styremedlem: Trond

Vedtak: Enstemmig vedtatt

2/2017 Underskrive protokoll

Protokoll siste styremøte 24.01.2017

3/2017 Referatsaker – orienteringer

 1. DU-søknad klubben
 • Oversendt AT – innstilt først fra Agder
 1. Søknad Inntjore
 • Behandlet på nett – oversendt med innstilling til AT
 1. Lokalkjøringer
 • Skjærtorsdag – Øyestad og Fjære
 • sept Grimstad og Omegn
 • okt Arendal og Omegn
 1. Sponsorer Frivoll
 • Grødum 6.000
 • Ustekveikja Energi 9.000 + 6.000
 1. Ponnigruppe
 • Lene er satt opp til neste instruktørkurs
 • Det er godt oppmøte på samlingene og flere som er interesserte

4/2017 Bokser banen

Vi har som kjent fått tilbud fra Trond Haugseth på kr 59.000 inkl mva. Det tilkommer rørlegger etc på ca 10.000,- Det er søkt om DU-tilskudd. Det er bekreftet at AT har innstilt oss først fra Agder, så det er en god sjans for å få noe. I hvert fall 1/3 del av summen. Det vil bety at vi er innenfor årsmøtets ramme.

For at dette ikke drar lengre ut, er forslaget at vi aksepterer tilbudet og ber om at Haugseth starter snarest, slik at Johan kan få inn hester der. Vi spør selvsagt han om det er noe vi kan bidra med for å gjøre prisen lavere. Skillene Johan har kan ikke brukes da disse har feil dimensjon. Boksene blir ikke godkjent for større hester, noe Johan må ta hensyn til når han flytter hester ut.

Vedtatt mot Tonjes stemme, av hensyn til kostnad.

5/2017 Stallen

Stein har hatt en snakk med Johan. Han er inneforstått med at han skal betale kr 500 pr hest over 14 pr mnd. Han har nå 20 hester oppstallet på banen. Videre har vi hatt en runde på vedlikehold av løyper, bane og sandbane og ting fungerer veldig greit. Han har dessuten fått nøkkel til islandshestklubbens klubbhus, slik at han kan låse seg inn der om sikringen går til varmen inne i tårnet etc. Utover det er det ingen merknader til leieforholdet.

Det er tungvint for Tonje å følge med på strømmen av hester med tanke på fakturering. Johan skal heretter informere Tonje om antall hester som det skal faktureres for månedlig. Det skal også leses av strøm- og vannmåler over en periode nå mens aktiviteten utenom stallen er lav, for å danne et reelt bilde av disse kostnadene med tanke på prisjustering til høsten.

6/2017 Klubbhuset

Dette trenger en facelift. Tenker da maling, oppgradering kjøkken, lys etc. I det hele tatt gjøre det triveligere. Det virker for øvrig som om rydding etc er bedre nå etter det ble tatt opp på årsmøtet. Tonje ser på hva som trengs av utstyr på kjøkkenet, og Lene og Tonje tar ansvar for maling o.l.

7/2017 Årsmøte Agder Travforbund

Sakspapirene er lagt ut på vår Facebookside. Vi går kjapt gjennom evt merknader fra vår klubb.

Agenda styremøte 29. mars kl 19.30 på klubbhuset

8/2017 Underskrive protokoll

Protokoll siste styremøte 01.03.2017

9/2017 Referatsaker – orienteringer

 1. Kort info om møter i forbundet
 2. DNTs generalforsamling, sak som bør utløse medlemsmøte?
 3. Terminliste Hrani første halvår 2017: -30. April Sørlandsmot
 4. Mai Klubbmesterskap

22.-25. Juni St.Hans stevnet

30.-02. Juli Rideleir

10/2017 Bokser banen

Disse er endelig ferdige. Ble meget bra. Kostnadsrammen er overholdt og arbeidene betales ut torsdag 30/3. Totalt med materialer, snekkerarbeid, skiller, sveisejobb, drikkekar, rørlegger og materiell landet vi på rundt 53.000 kroner. Det må sies å være meget bra! Dersom vi får 40000 kroner i DU midler koster ikke dette oss mer enn 13000  kroner. Boksene er allerede i bruk.  Boksene må oljes og det må legges beslag. Det er allerede gnagd på materialet, så dette må gjøres så fort som mulig. Torfinn ser på dette.

11/2017 Stallen

Fra første april faktureres Johan nå for stallen 6.000 kr, de fire nye boksene 2.000 kroner, og dernest kr 500 pr hest utover 18 på anlegget pr mnd.

Styret må for øvrig sette ned en gruppe som ser på kostnader knyttet til stallen, strøm, forsikringer, vedlikehold og traktor, som skal danne grunnlaget for den leien klubben må ha fra 1. august. Arbeidet må ta til snarest og være klart til 1. juni slik at dette kan legges frem i god tid. Tonje, Trond og Margrethe går sammen og ser på hvilke kostnader han reelt medfører ila april og legger dette frem for resten av styret. Han har for øvrig fått beskjed om å kjøre bort ødelagt høy samt legge sine høyballer et annet sted slik at det går an å bruke parkeringen til parkering. Videre parkere inntil sidene slik at ikke noen få hengere tar hele plassen. Dette så det ser bra ut til kjøringen…

12/2017 Klubbhuset

Som sagt på siste møte så trenger det en facelift. Er det noe Lotte og Lene kan ta ansvar for? Tenker da maling, oppgradering kjøkken, lys etc. I det hele tatt gjøre det triveligere. Det virker for øvrig som om rydding etc er bedre nå etter det ble tatt opp på årsmøtet. Ingunn har hatt en del tanker om dette. Lene hører om Ingunn vil være med på å se på hva som bør gjøres.

13/2017 Lokalkjøring skjærtorsdag

Vi må fordele arbeidsoppgaver og forberede kjøringen. Invitasjonen er ute. Vi trenger sponsorer og få dekket arbeidsoppgaver på anlegget. Det må også ryddes litt…

Sponsorer som er klare:

 • Bema
 • Igland Garasjen

Stein og Margrethe handler inn drikke i Danmark til helgen. Førstepremier er bestilt i form av keramikktravere. Blir stilig! Dekken og resten av premiene for hele året kjøpes hos Travdiscount i helgen. John Arne er speaker, Trond og Preben i dommertårn, Trond slådder banen og hjelper til som starter, Torfinn og Karina i tårnet, Tonje tar ansvar for kiosken, Kim Andre tar grillen. Behøver starter og en i vekta.

14/2017 Evt

 • Tennene på skrapa er allerede slitt ned og må skiftes. Trond ser på det og bestiller nye.
 • Stein må ordne med banken slik at Tonje får tilgang til vekslepenger.

Styremøte 16/5 2017

Tilstede: Lene, Trond, Torfinn, Stein og Margrethe

15/17 Lokalkjøring

Invitasjon er lagt ut på facebook. Travdiscount sponser med dekken og gavekort slik som i fjor, som Stein og Margrethe henter i helga. Torfinn har skaffet sponsorene Euronics, Byggeriet og Coop Bergemoen. Vi bør få inn rundt kr 10000 i sponsorer, Stein spør Ingunn om ho vil hjelpe til med sponsorer. Kim Andre tar grillen, Margrethe og Stein tar innmelding og program, Trond tar vekta, Torfinn i tårnet, Preben og Trond i dommertårn, Tonje i kiosk. Må kjøpes inn noen grimer og ponnipremier. Hamburgerbrød, hamburgere, pølser og drikke har vi. Håndtering av penger i kiosken skal ikke foretas av personer under 18 år.

16/17 Økonomi

Tonje har meldt forfall, men har opplyst om at økonomien er som i fjor med stort forbruk første kvartal, og normalt jevner dette seg ut når vi begynner med kjøringene. Oppussing av klubbhus og de nye boksene kom på ca kr 25000. Kai har sendt inn kaffepenger i banken en gang i uken, og de siste 12 ukene er det kommet inn kr 16505.

17/17 Stallen, arbeidet med justert leie etc

Det må gjøres noen tiltak for å stoppe de hestene som gnager på veggene i utestallen. Det må organiseres fjerning av møkk på jernbanelinja da det er kommet klager på dette. Det må være fokus på hensyn til fotgjengere og andre brukere av jernbanelinja. Fint om banen revet opp og slåddet etter heatkjøring slik at den er brukende for andre. Tonje, Trond og Margrethe må komme sammen å se på kostnader mht prisjustering så fort som mulig.

18/17 Orienteringer/evt

 • Lesseapparatet på traktoren har fått seg en smell så det er skjevt, men er funksjonelt så vi gjør ikke noe med det.
 • På styremøte i forbundet er ponnigruppe i Grimstad på sakslista. Lene reiser bort og orienterer.

Styremøte 13/06-2017

Tilstede: Tonje, Trond, Stein, Torfinn, Margrethe

19/17 Økonomi

Fikk inn rundt kr 25000 ved lokalkjøringen 25/5, som er meget bra.

På konto er det nå kr 140.000. På vei inn er ca kr 150.000.

Tallene er lave og det må god kostnadskontroll ut året for å komme i havn. Det ser ut til å bli et kraftig underskudd.

Vedtak: Tatt til etterretning

20/17 Traktor

Må repareres eller byttes ut. Reparasjon vil trolig være kostbart. Tonje spør Geir om hva han skal ha for å finne ut hva som er galt, og Torfinn spør en annen. Traktoren må kløyves for å finne dette ut.

Vedtak: Tatt til etterretning

21/17 Stallen

Johan Kringeland Eriksen ønsker å si opp stallen.

JKE har fått mulighet til å leie stallen på Inntjore og ønsker ikke å ha hester begge steder. Av tids- og kapasitetshensyn. Derfor ønsker han ikke å fornye leieavtalen.

Styret påpekte de investeringer som er gjort med blant annet uteboksene og andre oppgraderinger. Dette har han forståelse for og sier flyttingen ikke var planlagt.

JKE betaler leie frem til 20/06-17 og klubben disponerer stallen fra denne datoen. Han har nylig fylt opp fliskonteiner og lar denne stå.

Styret tar oppsigelsen til etterretning, samtidig som det uttrykkes stor skuffelse. Vi føler å ha lagt alt til rette og strukket oss lang, og hadde håpet en annen ende på dette. Dette ble også formidlet. Styret setter straks i gang arbeidet med å forsøke å finne ny leietaker. Stein kontakter en rekke potensielle trenere.

Vedtak: Tatt til etterretning

Styremøte tirsdag 08/08-2017

Tilstede: Torfinn, Tonje, Trond, Lene, Margrethe og Stein

22/17 Stallen

Arbeidet med å finne en trener har ikke lykkes. Stein har vært i samtaler med flere, slik som Hamre, Dalen, Tjomland, Rennesvik, Lura og Kvikstad, for å nevne noen. Uten resultat. Vi ønsker fortrinnsvis å få inn en trener, men det er så langt ingen som er interessert og noe må gjøres. Det er lagt ut annonse i alle facebook-grupper, og Stein har vært i kontakt med TGN og Trav24 om de vil skrive om det. Heller ikke det har bragt resultater. Fra 1/8 taper vi penger på at stallen står tom. Det må videre gjøres en dugnad på området. Luftegårder må repareres, sandbanen må det gjøres noe med, og svingene på banen må skrapes.

Etter en diskusjon ble det fra Stein lansert følgende forslag: Stein og Margrethe kan ta leie-ansvar for stallen dersom de kan betale kr 500 for hver boks som er i bruk. Nice-stallen vil da gå inn på samme avtale for flis og møkk, men kan ellers fortsette med eget grovfor osv. Dersom en travtrener melder sin interesse, som klubben ønsker å ta inn, vil de fratre så fort det er behov for det. Stein og Margrethe forlot møtet mens resten av styret diskuterte saken.

Styrets habile del valgte å leie ut stallen til Stein og Margrethe som en nødløsning frem til en trener – som er målet – er på plass. De må sørge for å levere flis og ordne bortkjøring av møkk for Nice-stallen, samt innsamle stall-leien derfra. De betaler 500 kr mnd pr boks som er i bruk. Oppsigelsestid fastsettes ikke, da de skal fravike stallen på kort varsel om en trener dukker opp.

Vedtak: Stein og Margrethe, gjennom Stall Frivoll, leier Frivoll mot en leie på kroner 500 pr boks som er i bruk.

23/17 Økonomi

Saldo på konto er nå kr 160.000.  På vei inn er betaling for reklame, Arnardo, kjøringer osv ca kr 110.000

Vi går mer gjennom økonomien på neste møte.

Styremøte torsdag 7. september kl 19.00

Tilstede: Alle

Sak 24/17. Lokalkjøring søndag 1. oktober
Vi må fordele arbeidsoppgaver til kjøringen. Årets siste. Har vi premier nok?

Innmelding: Stein og Margrethe

Program: Stein setter opp og Travparken trykker.

Premier: Stein og Margrethe

Banen: Freddy

Vekta: Trond

Tårnet: Torfinn

Dommer:

Speaker:

Kiosk: Tonje

Sak 25/17. Treningsavgift
Skal det være fritt fram for alle som trener hester for andre å benytte banen i virksomheten sin? Eller skal vi kreve en treningsavgift. DNT sier vi har full anledning til det.

NOTE: Trukket i etterkant

Sak 26/17. Økonomi
Status. Vi må få oversikt over utestående. Disse må purres opp. Er alt som skal faktureres sendt ut? Status? Hva med sirkus og Hrani? Tonje lager en oversikt.

Sak 27/17. Klubbhest
Viser til tidligere utsendt ide. Er dette noe å prøve? Kan det skape liv på Frivoll?

I Danmark har avisen Ekstra Bladet og alle baner en egen andelshest. For å skape engasjement lokalt. Skulle vi prøve det? Jeg har kopiert deres løsning og tilpasset oss. Kanskje vi også kan få med Grimstad Adressetidene? Ikke vet jeg. Men det er noe som kan løfte klubben, banen og miljøet? Hva tror dere? Vi forsøker å selge ut 100 andeler og når pengene er på bok går vi til innkjøp av hesten. Dersom det ikke går blir pengene tilbakeført. Stein tar kontakt med avisene for å forsøke å få dette ut.

Grimstad-hesten!

En andelshest i regi Grimstad og Omegns Travselskap. Andelsprosjektet er tenkt bygget opp slik:
Det selges 100 andeler i hesten. Innskuddet skjer en gang og er 2.500 kroner. Av dette går 100.000 til innkjøp av hesten og resten til oppstalling og alle utgifter i ett år. Hesten skal oppstalles på Frivoll travbane og trenes den som til enhver tid måtte drive der. Klubben/banen/stallen/Frivoll brukes aktivt i markedsføring og som samlingssted for andelseierne.

Andelslagets trener mottar kr 10.000 pr mnd for oppstalling, trening, og transporter. Resten av andelslagets midler settes av til utgifter som dyrlege, forsikring, avgifter DNT samt arrangementer.

Premiepengene hesten kjører inn, minus oppsitt og kuskeprosenter, blir i sin helhet utbetalt andelseierne. I praksis settes disse inn på konto og betales ut ved hver 50.000 kroner, da med kr 500 pr andel. Andelslaget oppretter egen Facebookside, og medlemmene informeres gjennom den.

Litt info:http://ekstrabladet.dk/…/b…/trav/travklub/article4084582.ece

Saken:

Dette kan være med på å skape liv på banen og trekke folk dit. Det medfører en del arbeid, samtidig som noen må ta ansvaret. Spørsmålet er om dette er en for stor oppgave for oss? Og hvem skal trene/være ansvarlig/stå for jobben.

Forslag til vedtak: Saken fremmes uten forslag til vedtak.

Vedtak: Vi utreder muligheten, og fremmer evt. et forslag.

NOTE: Ikke iverksatt pga manglende trenermulighet ved banen.

Sak 28/17. Banen
Den bør justeres opp til kjøringen, slik at masse kommer opp i banen. Leie NCC? Trond spør Roald Gundersen om han kan gjøre det. Dersom det ikke går prøver vi NCC eller PS maskin.

Sak 29/17. Evt

 • Underskrive protokoller
 • Banen er leid ut til hundekjøring, de kommer tilbake med dato.

Sak 30/17 Kontrakt stallen

Stein og Margrethe fratrer mens resten av styret diskuterer behovet for en kontrakt på stallen utover vedtaket i sak 22/17, og utformer evt denne kontrakten.

Styremøte torsdag 7. september kl 19.00

Tilstede: Tonje, Trond og Stein. Forfall: Margrethe og Torfinn

31/17. Årsmøte 2017

Vi må fastsette dato for årsmøtet. Pleier å være siste uken i januar. Vi setter det til tirsdag 30. januar kl 19.00 i klubbhuset. Stein ordner varsling på nett og Facebook. Skal varsles to og en mnd, samt 14 dager før.

Vedtak: Årsmøtet 2017 blir 30/1-2018.

32/17. Stallen 

Vi diskuterte fremdrift. Fortsatt ingen trener som er interessert. Stein ble spurt om han ville ha stallen videre og sa at han føler ansvar overfor leietakerne som er lovet hjelp med høy osv. Men kan skulle tanke på hva han ville. Etter å ha tenkt litt landet han på at ettersom Margrethe flytter, har han ikke anledning til å drifte stallen i samme omfang som nå, alene. Derfor overtar klubben driften fra 1/12 med Stein som kontaktperson mellom stallen og styret. Han satser på å ha sine to 1,5-åringer der.

Prisen videre ble også diskutert. Tonje mente 1.000 kr mnd for boks, flis og møkk var nok, og viste til at dette var prisen før stallen ble leid ut. Stein og Trond mente 1.500 som i dag skal videreføres og viste til kostnadene med drift og investeringene som er gjort.

Vedtak: Klubben overtar driften av stallen fra 1/12.

33/17. Margrethe flytter

Sekretær Margrethe Nilsen har fått jobb og flytter fra Grimstad i månedskiftet. Hun står i jobben som sekretær til årsmøtet, da det kun er to måneder igjen og deltar evt på møter via telefon etc.

Vedtak: Tatt til etterretning

34/17. Møte valgkomiteen

Styret hadde tilslutt møte med valgkomiteen, som spurte hvem som tar gjenvalg eller ikke. De kunne videre fortelle at de hadde flere kandidater til de forskjellige vervene. De starter straks sin jobb og oversender sin innstilling innen fristen for innkomne saker.

Vedtak: Tatt til etterretning

Styremøte 17. januar 2018

Alle møtte, Margrethe via nett

Sak 35/17 Årsberetningen

Styret gikk gjennom årsberetningen og godkjente innholdet i denne.

Ang budsjettet:

 • Styret må sjekke ang eiendomsskatt med kommunen. Betaler vi det? Vi hadde fritak. Må det søkes om igjen i år?
 • Vi må dessuten sjekke med DNT hvor mye flomlys det kan forlanges at vi har på banen. Nå er det fire timer dagen, sju dager i uka i vinterhalvåret. Der går det mye penger. Kost/nytte?
 • Strøm. Kan det kuttes noe mer. Vi har mye lys i stallen, samt to beredere.
 • Kutte TGN til utklipp. Alt er jo på nett nå.
 • Utrede oppsigelse av Canal Digital opp mot Smart Tv, WiFi og Rikstoto Direkte på nett. Kan være en del tusen å spare i året.

Ang kontingent:

Vi forslår en økning av denne på første gang på mange år.

Ang Frivoll:

Styret går for at det fremmes forslag om opprettelse av en gruppe som skal se på banens fremtid, annen lokalisering mm. Det er en viktig jobb på noe som vil presse seg frem en gang i fremtiden. Mange spørsmål må avklares, blant annet mot DNT og det er greit å få dette belyst allerede nå.

Sak 36/17 Gjennomføring årsmøte

Mat: Blir i år snitter. Samt kake. Stein bestiller

Drikke: Vi har drikke i klubbhuset

Blomster: Stein bestiller

Dekken: Ingunn har ordnet dette for oss

Dette er samtlige styrereferater for 2017