INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2022.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2022.
Avholdes mandag 30/1-2023 KL.1900 på klubbhuset.
Saker som ønskes tatt opp må være i styrets hender senest 3 uker før.
M.V.H
Styret