1. Innkalling til GENERALFORSAMLINGEN

Første innkalling til generalforsamling 2021. Avholdes mandag 31 januar kl 19.00 i klubbhuset. Saker som ønskes tatt opp må være i styrets hender senest 14 dager før.