Rapporter inn din hest!

Vi ønsker å lage en oversikt over klubbhestene. 

Grimstad s 6

For å få dette til må DU melde oss inn din hest. Slik at vi har oversikten. SÅ er du medlem i Grimstad og Omegns travselskap og har en aktiv traver/avlshoppe/fole, så gi oss beskjed. Den kan sendes på mail til stein.larsen@agderposten.no

Der kan du og maile bilder eller andre ting du vil ha ut, opp eller frem! Klubben blir ikke bedre enn det DU er med å gjør den til!

For øvrig: HER KAN DU LESE STYREREFERATER FRA 2015