Ble tatt godt imot

Travklubben ble tatt svært godt på onsdagens møte med ordføreren i Grimstad.

I anledning årsmøtevedtaket rundt utredningen av fremtiden til Frivoll Travbane, var klubben invitert til ordfører Kjetil Glimsdal. Han på sin side hadde med seg representanter fra planavdelingen i kommunen.

Travklubbens representanter informerte om historien til klubben, Frivoll travbanen, aktiviteten i klubben, omfang av hesteholdet osv. Videre ble det fortalt om utfordringene klubben står ovenfor i form av press i nærområdet. Videre ble det orientert om årsmøtevedtaket, klubbens tanker og prosessen som nå er satt i gang med tanke på eventuelt å finne et nytt sted å være.

Ordføreren mente klubbens prosess var svært spennende og interessant. Sammen med representantene fra administrasjonen sa han at klubben hadde satt i gang på rett tid. Dette fordi kommunen er i gang med kommuneplanprosessen. Dersom travklubben nå får sine planer inn i denne, vil det forenkle enhver prosess i neste steg. Om man går videre.

De ba oss nå om lete opp passende arealer også skulle de sjekke dem for oss opp mot reguleringer, bruk, båndlegging etc slik at det raskt ble avklart om dette var arealer man kunne gå videre med.

Kommunen sitter ikke selv på potensielle eiendommer.

Det er gjort en avtale om en løpende dialog med planavdelingen i kommunen der vi er tildelt egen kontaktperson. De har lovet å bistå oss så langt det lar seg gjøre, og møte oss ved behov.

Kommunens representanter ble gjort oppmerksomme på at for klubben så er dette en prosess som skal gjennom på årsmøtet og at vi er avhengige av å få en løsning medlemmene kan enes om. Alle parter er innforstått om at dette prosjektet er et lengre løp.

Konkret er det skissert som viktig for klubben:

  • Vi ønsker arealer som gjør at vi har «alt» på egen grunn
  • Plass til islandshestklubben om de ønsker
  • Størrelsesorden 200-600 mål
  • Nytt må være klart før gammelt forlates
  • Ønsker vest for Grimstad
  • Avkjøring/påkjøring E18

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *