Dette er arbeidsgruppen

På årsmøtet for 2017 den 30. januar gikk medlemmene inn for å utrede et salg av Frivoll travbane og bygging av et nytt hestesportssenter.

I den anledning ble det bestemt at det skal settes ned en gruppe som skal arbeide med dette spørsmålet. Denne gruppen er nå fastsatt og består av:

Stein Larsen, fra styret og gruppens sekretær

Torfinn Søgård, fra styret og gruppens kontakt opp mot kommune og politikere

Preben Haagensen, representant fra medlemmene og de aktive i klubben

Kjetil Olsen, daglig leder ved Sørlandets travpark

Gruppens første handling blir et møte med Grimstads ordfører Kjetil Glimsdal på rådhuset 14. februar.

Der skal vi fortelle litt om klubben, dagens situasjon, behov og planene vi arbeider med.

Mandatet for gruppen er som kjent at de skal sondere mulighetene som er, for så innen utgangen av 2018 utarbeide et notat for neste årsmøte, som speiler de muligheter vi har og de valg vi bør ta for fremtiden.

Som det står i dagens Trav og Galopp Nytt skal vi holde dere medlemmer løpende orientert om hva som skjer og det skal som kjent ikke fattes noen vedtak eller gjøres noen avtaler i denne delen av prosessen. Medlemmene oppfordres til å kontakte de av oss dere vil med innspill og kommentarer og ta del i prosessen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *