Solarium på Frivoll

Styret har, som en ledd i oppgraderingen av tilbudene på Frivoll travbane, kjøpt inn solarium.

lys

Dette vil bli plassert i skostallen, og være tilgjengelig for alle brukere av anlegget mot en avgift:

Månedsbruk en hest, kr 200,- (Bestilles og faktureres)

Engangsbruk kr 50,- (Betales på plassen)

Det er allerede inngått bruksavtaler med leietaker på stallen, samtidig som flere av oppstallørene og brukerne av anlegget har signalisert at de vil bruke det. Styret er derfor av den oppfatning at kjøpet vil svare seg i løpet av to års drift.

Mer om innretningen finner du her. 

Eller her.