1. innkallelse til årsmøtet 2015

Vi kaller med dette  for første gang inn til årsmøtet for 2015.

12071838_921282361253640_925890435_n

Møtet avholdes mandag 25. januar 2016 kl 19.00 i klubbhuset på Frivoll. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 4. januar 2016.

På valg er:

Ingunn Christensen (leder 2015)

Stein Larsen (Nestleder 2015)

Tom Helgesen (Kasserer 2015)

Margrethe Nilsen (Sekretær 2015 – rykket opp fra vara)

Ikke på valg:

Torfinn Søgård (Styremedlem)

Trond Ålenborg (Vara)

(Styret har i år bestått av fem styremedlemmer og en vara – så det skal velges ytterligere en vara)

Kandidater til styret kan foreslås til valgkomiteen ved Helge Gundersen, tlf 932 34 157.

LES MER OM ÅRSMØTER I DNT HER!

Saksliste:

1 Godkjennelse av innkalling

2 Valg av referent, dirigent og to personer til å undertegne protokollen.

3 Årsberetning 2015

4 Regnskap 2015

5 Budsjett 2016

6 Fastsettelse av medlemskontingent

7 Innkomne forslag

8 Valg

9 Eventuelt