Julebord

Grimstad og omegn travselskap inviterer til julebord for medlemmer og venner lør 4.Des kl 18.00 i Klubbhuset.

Meny: ribbe m/tilbehør.

Pris pr.pers 150,-. vipps 398344 merk julebord eller betal kontant. Medbrakt alkohol.

Bindende påmelding innen 2.Des på tlf 95490585.

Velkommen til julebord

Referat fra medlemsmøte 1.nov

Det var et godt oppmøte på vårt medlemsmøte. Det var 25 medlemmer som kom og tilbrakte kvelden som innebar opplysninger om hva styret har jobbet med, det ble gode diskusjoner, og mange forslag til løsninger og nye vinklinger.

Kai Sundberg fra forbundet var tilstede og kunne presentere terminlisten for neste år. Neste år er det delt ut 28 kjøredager til Sørlandets travpark, men det er dessverre ingen søndager. Kai fortalte at det til neste år ble 7 mandagskjøringer, 2 tirsdagskjøringer, 5 onsdagskjøringer, 3 torsdagskjøringer, 5 fredagskjøringer og 6 lørdagskjøringer.

 

Først på agendaen gikk Preben gjennom høstkonferansen. Om hva de hadde gått gjennom og opplyste om at referatet til høstkonferansen ligger ute på travsport.no.

 

Neste på agendaen er på lag.

Styret spurte medlemmene om dette er noe det er interesse for, og om det er noen som kan tenke seg til å sette opp på lag eller kjenner noen som kan. Det er ingen av våre medlemmer som føler de har nok datakunnskap eller hestekunnskap til å si ja til det i kveld, men vi holder mulighetene åpne for dette.

Det ble opplyst på møtet hvorfor nettsiden ikke har vært oppdatert på flere år og at det har vært en krevende jobb å få fikset opp i dette problemet, men at den nå endelig er oppe å går igjen og at den vil bli oppdatert jevnlig fremover.

 

Neste på agendaen er brevet fra medlemmene.

Preben starter med å lese opp brevet. Mye av intensjonen til medlemmenes brev var kaste ut litt idèer og at folk skulle prate litt sammen om hva det beste for klubben er. Hva medlemmene tenker om saken og hva medlemmene ser for seg at Frivoll travbane kan være i fremtiden. Noen av medlemmene mente at et salg var for det beste, og evt. da legge pengene i Sørlandets Travpark, mens andre mente vi måtte se tiden ann. Er det sånn at Frivoll bør få en verditakst på området så vi kan kartlegge hva området er verdt, og hva vi da vil sitte igjen med etter f.eks. salg av området. Preben kunne informere at de er blitt kontaktet av kommunen som spør om eventuelt kjøp av tomten til industri. Klubben har vært i kontakt med en næringsmegler for å høre hva det vil koste med en verditakst. Det ble på dette møte besluttet at styret skulle ha litt is i magen, men hvis det dukket opp noen nye nyheter så kaller styret in til nytt medlemsmøte.

 

Under siste punkt på agendaen er det innspill fra medlemmene.

Her kom det mange gode innspill, om hvordan vi mulig kunne få opp hesteantallet og medlemmene i klubben. Det kommer innspill på om det er aktivitets stall eller en travstall med en ansatt er noe som bør komme opp å gå på Frivoll. Styret har allerede drøftet dette innad og de vil fortsette å jobbe videre med å finne en plan som er den beste for Grimstad og Omegn Travselskap.

Styret la frem muligheten for å lage en ponni og kaldblods lokalkjøring.

Det blir foreslått at klubbene rundt bør samles og drøfte hvordan det best kan løses med hesteantallet og mulig samarbeid mellom klubbene, vi er sterkere når vi står sammen og er flere. I Grimstad og Omegn Travselskap er det pr i dag bare 60 medlemmer.

Det blir drøftet utgiftene for aviser og tv abonnement som er knyttet til klubbhuset og medlemmene på møte var enige i at vi beholder avisene, men sier opp Canal Digital og Rikstoto Direkte pga. lite bruk.

Jernbanelinja ble tatt opp, og det er mye folk som går og sykler på denne linja, kommunen har lagt den inn i turløyper og det må taes hensyn til folk som bruker den.

Jernbanelinja har delvis lite grus, og det er ikke lett å holde den myk for hestefolk til enhver tid. Da dette krever mer av medlemmene både med steinplukking og dugnadstimer i traktoren, og mye utgifter til mer grus. Jernbanelinja blir jevnlig revet opp, men det er ikke mange av klubbens medlemmer som bruker den, flesteparten av hestefolk som bruker jernbanelinja er medlemmer i andre klubber. Styre spør medlemmene om det da er riktig at det er GOT som står for alle utgiftene der med vedlikehold eller bør vi få til et samarbeid med klubbene rundt. Det blir foreslått en treningsavgift for de brukerne som bruker linja mest. Dette er noe styret vil se nærmere på.

 

Styret takker for mange gode innspill og vil drøfte alle forslag som er kommet inn.

Styret takker for at medlemmene viser engasjement.

Takk for en fin kveld

-Styret-