81.000 innkjørt

Klubbhestene kjørte inn 81.000 kroner i januar.

ask eld
Ask Eld

Best var Ask Eld, som vant et V76 løp på Bjerke og tjente 24.000 kroner på det. Ellers er Pave Odin virkelig på gang. Den tjente 20.000 kroner i januar, på en tredje i V75 i Skien og med en andreplass på Sørlandet på månedens siste dag.

Spørsmålet er så om februar kan bli bedre. Sjansene er store. Nevnte Ask Eld skal ut allerede den første dagen i måneden, og kan hente seierssjekken igjen. Den er i hvert fall favoritt tilde 18.000 til førstehesten i mål. Montehesten Sonar Brodde årsdebuterer på Jägersro i Sverige lørdag. Der venter 30.000 kroner på vinneren. Hesten meldes i form, og selv om distansen kanskje er i lengste laget, er det fine premier å hente bakover og.

sonar
Sonar Brodde

En annen hest som blir spennende er Ruben Plush, som nå også er montegodkjent. Utover det meldes det om flere andre løpshester som begynner å bli klare. Så det er bare å følge med!

Rekordraskt årsmøte

En drøy halvtime brukte de 34 medlemmene som møtte på agendaen på mandagens årsmøte.

God stemning, godt humør og fornøyde fjes var rammen for 2015-årsmøtet i GOT. 34 fremmøtte er fem opp fra året før.

Årsmøte GOT8

På en drøy halvtime var medlemmene gjennom årsberetning, regnskap og budsjett. Et innkommet forslag ble vedtatt utredet for senere vedtak, mens kontingenten ble uforandret. Heller ikke valget skapte debatt, og alle kandidater ble klappet inn.

Gjennomgangskommentaren var at medlemmene var svært godt fornøyde med situasjonen i klubben, og de støttet styrets oppfatning om godt miljø og god stemning. Det lover godt for det kommende året.

Årsmøte GOT6
Kakekameratene…

Medlemmene fikk etter møtet servert nydelig koldtbord laget av Ingunn Christensen, Mette Sønstebø og Margrethe Nilsen, før alt ble avsluttet med kake.

IMG_3646
Kjøkkengjengen
IMG_3643
Kaka fikk ben å gå på

Nå starter jobben 🙂

Referat (ikke godkjent!)

1 Godkjennelse av innkalling

Godkjent uten merknader

2 Valg av referent, dirigent og to personer til å undertegne protokollen.

Referent: Margrethe Nilsen

Dirigent: John Arne Degernes

Underskrifter: Ellen Senum og Anita Nielsen

Årsmøte GOT7
Fornøyde medlemmer. Dirigent Degernes i bakgrunnen.

3 Årsberetning 2015

Godkjent uten merknader

Årsmøte GOT1
Einar Askvik får dekkenet for årets hest kaldblods, Ask Eld
Årsmøte GOT3
Tre av fire i Stall Tøffe Spørsmål, Preben Haagensen, Allan Omholt og Geir Omholt med Valla d’Estins Årets Hest-teppe

4 Regnskap

Godkjent uten merknader

5 Budsjett 2016

Godkjent uten merknader

6 Fastsettelse av medlemskontingent

Uendret – Enstemmig vedtatt

7 Innkomne forslag

7.1. Feltrittsbane

Vedtak: Feltrittsbane kan utredes og når det foreligger et kostnadsoverslag, finansieringsplan og tegninger, innkalles det til et medlemsmøte der saken avgjøres etter flertallsprinsippet. Enstemmig vedtatt

8 Valg

Disse ble valgt:

Stein Larsen – styreleder

Ingunn Christensen- nestleder

Tonje Ramfjord – kasserer

Margrethe Nilsen – Sekretær

Torfinn Søgård – styremedlem

Trond Aaleborg – 1 varamedlem

Kim Andrè Myhren – 2 varamedlem

Årsmøte GOT5
Ny leder Stein Larsen ga avtroppende leder Ingunn Christensen velfortjente blomster. De to bytter nå oppgaver, da Ingunn blir nestleder.

9 Eventuelt

Orienteringer om ungdomsgruppe og planer for våren 2016

IKKE LEST ÅRSBERETNINGEN? HER FINNER DU DEN

Fikk 20.000 til ungdomsarbeid

Agder travforbund støtter opprettelsen av en ungdomsgruppe i Grimstad med 20.000 kroner.

Gladmeldingen kom fra forbundet denne uken. Så snart årsmøtet er unnagjort starter arbeidet med å få gruppen opp å gå. Ansvarlig er Margrethe Nilsen.

– Vi kommer til å kontakte alle medlemmer under 26 år, slik at de får med seg tilbudet og en invitasjon. Så snart gruppa er på plass, vil også naboklubbene bli invitert med, forteller Margrethe.

Planen er å inspirere og motivere ungdommene med samlinger, kurs og turer.

– Det er dette pengene er tenkt brukt til. Det gir oss en fantastisk frihet til å lage aktiviteter, sier hun.

Dette er vedtaket fra Agder travforbund:

«Grimstad og omegns travselskap tildeles et tilskudd på inntil kr 20 000 til opprettelse, igangsetting og gjennomføring av ungdomsgruppe i løpet av 2016. Tilskuddet utbetales ved at ungdomsgruppas utlegg faktureres forbundet. Forbundet ber om at ungdomsgruppas aktiviteter dokumenteres med tekst og bilder som publiseres på nett.»

Linus B i galopp. Foto: Ida Nielsen