Godt Nytt År!

2015 er på hell. Styret ønsker med dette alle medlemmer, hestevenner, sponsorer, samarbeidspartnere og alle andre et GODT OG FREMGANGSRIKT NYTT ÅR!

552356-7-1262260630136

Det er et spennende år vi går inn i. Klubben har en rekke flotte hester som skal kunne sette farge på små og store løp i 2016. Aktiviteten er rekordhøy. Mange hopper er bedekt. Nye unghester satt til temming, og andre i ferd med å bli forberedt for en ny sesong.

12038861_10208195093580911_2628384603966618257_o

Omsetningen i klubben er også svært høy. Foran det som i næringslivet betegnes som et utfordrende 2016, går klubben inn med påfyll i kassa fra et veldrevet 2015. Det gir oss muskler til å tilrettelegge for trening, bruk og fremganger med utgangspunkt i anlegget vårt også i det kommende året.

valla

Til slutt vil vi takke alle dere som har bidratt til driften av klubben i 2015. Igjen gratulere alle dem som har hentet flotte resultater, og ønske resten lykke til i det kommende året.

149

Grimstad og Omegns Travselskap er inne i en god driv, og sammen skal vi holde trykket og fortsette fremgangene.

Flotte Unbreakable.

Godt Nytt År!

Med hilsen

Styret

 

Vi har fått ny vanningsvogn!

Det skjer litt selv om julealvoret også begynner å innhente styret. Blant annet har klubben fått travparkens gamle vanningsbil.

Mer om det på slutten her. Men først, på styremøte 14. desember ble det tatt opp flere ting, og vi skal her gi et kort referat av de viktigste tingene.

Topp dag på Frivoll. Foto: Ida Nielsen
Topp dag på Frivoll. Foto: Ida Nielsen

Stallen

Oppstallørene lanserte en løsning med en kontaktperson mellom dem og styret. Vedkommende skal være bindeledd mellom stallen og styret. Dette vil stoppe en rekke henvendelser til styret fra hver enkelt, da de kanaliserer alt gjennom kontaktpersonen. Styret syntes løsningen er god, og går for den i en prøveperiode frem til juli. Det presiseres dog at det er styret som bestemmer og at kontaktpersonen ikke har mandat til å bestemme noe rundt drift etc.

Årsmøtet

Årsberetningen ble gjennomgått og korrigert for småfeil. Er nærmest klar til utsendelse. Legges ut på nett sammen med regnskapet så snart det er klart. Budsjettet for 2016 ble også satt opp. Det legges opp til et år med mye aktivitet, om årsmøtet deler styrets syn.

Gave fra travparken

Grimstad og Omegns Travselskap har fått vanningsbilen til Sørlandets Travpark i gave. Denne vil effektivisere vanningen av banen og ikke minst muliggjøre vanning av sandbanen. Vi er svært glade for dette. Bilen kommer i mars/april.

Sandbanen

Vi satser på å få åpnet den så snart vi har redskapen til vedlikehold på plass. Det er også inngått avtale med en som kommer og holder foredrag om trening i sand. Alt dette kommer vi tilbake til!

Grasrot Plakat Liggende

Litt info fra styret

Det stunder mot årsmøte, samtidig som det fortsatt skjer mye rart. Her kommer litt info til dere medlemmer.

Grasrot Plakat Liggende

Årsmøtet er som kjent 25. januar 2016 klokken 19 på Frivoll. Saker til møtet må være styret i hende senest 4. januar. Årsmøtepapirer, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling legges ut nå denne nettsiden og Facebook. Den sendes ikke per post. Den deles for øvrig ut på møtet.

Styret har møte mandag 14 desember. Om det er noen som har noen saker de ønsker tatt opp, er det bare å ta kontakt med en av styrets representanter.

Den nye sandbanen er nå som kjent ferdig. Så snart vi har på plass fresen for å bearbeide banen ved bruk, åpner vi den opp. Det vil også bli et dagskurs med en av Flemming Jensens tidligere ansatte, som nå arbeider for Frode Hamre. Hun vil fortelle om sandtrening, gi tips og råd. Hun kan også teste medlemmenes hester og gi forslag til passende treningsmengde/treningsplan for den aktuelle hesten. Vi kommer tilbake med mer info om dette senere.

10408933_10153386967494542_973725054434488931_n
Rettstrekket

Klubben har startet et arbeid med toårige sponsoravtaler og skal presentere våre samarbeidspartnere fortløpende. Først ut er Grimstad Garasjene.

image003

Longeringsgropen har fått nytt dekke, så det er bare å bruke den!

12243202_10153386967574542_4478661788004542909_n