Medlemsmøte 13. oktober

Invitasjon til medlemsmøte i klubbhuset på Frivoll tirsdag 13. oktober kl 19.30

Saker:

Reparasjon traktor – orientering

Sandbane på Frivoll – orientering

Ungdomstur Sverige – referat

Lokalkjøring 25. oktober – informasjon

Møte Sørlandets Travpark – orientering

Velkommen!

kake

Referat fra Høstkonferansen

Helgen 19. til 20. september 2015 ble det arrangert konferanse for travlagene i Agder, Rogaland og Vestenfjeldske Travforbund.

60 deltagere fra 23 forskjellige travlag samt forbundsstyrer og inviterte gjester var samlet i Kristiansand denne helgen for å være med på å meisle ut norsk travsports fremtid. Strategidokumentet «Trav 2020», som skal vedtas på DNTs generalforsamling i 2016, var utgangspunktet for helgens diskusjoner.

12011131_10156179910630372_1201006703391978287_n

Ringdal engasjerte Lørdagens program ble innledet med en taler fra øverste hylle; Kjell Terje Ringdal, en av Norges fremste eksperter på kommunikasjon og retorikk, ga deltagerne et innblikk i hvilke grep som kan gjøres for å skape mer oppmerksomhet og troverdighet rundt sporten vår. Ringdal tok i bruk et uttrykk han benyttet fra tiden som direktør for informasjon og samfunnskontakt i Norsk Rikstoto, «osteklokka». Begrepet spiller på travsporten som Norges best organiserte og vellykkede hemmelighet. Ringdal påpekte at skal vi få mer oppmerksomhet rundt sporten vår er vi avhengig av å få damer til sporten vår. – Den mektige gruppen i dagens samfunn er damene, og vi må på damejakt – eller rettere sagt damer av begge kjønn!, predikerte Ringdal.

Om å skape troverdighet

Videre understreket kommunikasjonsringreven viktigheten av å skape troverdighet som grunnlag for rekruttering.

Ringdal fortalte forsamlingen om huskeregelen for troverdighet, de tre K’ene. – Kompetanse: Velinformert, kvalifisert, intelligent, verdifull og ekspert. – Karakter: Ærlig, vennlig, moralsk, vil vel og uselvisk. Vi må ikke motarbeid vår egen bransje med skittentøysvask – hvorfor er vi negative til vår egen sport? – Kommunikasjon: Språk, omsorg, ser andre, forstår andre, lytte. Hvordan bruker vi den fantastiske hesten til å nå ut i media og til folk som ikke er i miljøet?

Klipp fra Kjell Terje Ringdals foredrag finner dere på referentens Facebook-side.

Utfordringer

Nestleder i DNT-styret, Per E. Garberg og organisasjonssjef i DNT, Tore Kristiansen, innledet deretter arbeidet med strategidokumentet «Trav 2020». De pekte på følgende utfordringer for norsk travsport: 1. Hesteeiere 2. Bedekning/antall fødte føll 3. Barn- og ungdomstilbud 4. Sikre og utvikle gode treningsanlegg 5. Endring av rammevilkår – konsesjon/totalisatoravgift 6. En ren sport – alle konkurrerer på like vilkår 7. Organisering av norsk travsport

Det er viktig med framsnakk i stedet for baksnakk!

Rammevilkår

Tore Kristiansen tok for seg rammevilkårene for sporten vår. Organisasjonssjefen innledet med å påpeke at det ved slike konferanser i fremtiden også er lurt å

invitere Norsk Rikstoto. Avl: Aldri hatt bedre travhester, samtidig som det har blitt bedekt veldig få hopper. Hvordan snu denne trenden? Auksjonen var positiv. Sportslig sett går det bra for norsk travsport. Omdømmet er dårlig, hvordan kan vi få det bedre?

Vi må alle dra i samme retning!

Kristiansen tok deretter for seg sentrale punkter rundt sport og hestevelferd som et bakteppe for gruppearbeidet deltagerne skulle gjennom.

Gruppearbeid

Deltagerne ble delt inn i 8 grupper, på tvers av lag og forbund, og startet arbeidet med å skriftlig besvare de 8 problemstillingene. (Se vedlagte spørsmålsark)

Etter endt faglig innhold på lørdag ble konferansen avsluttet med V65-løp i restauranten og påfølgende travquiz.

Søndag

Søndag startet med en orientering fra de daglige lederne ved Sørlandets Travpark, Forus Travbane og Bergen Travpark (se vedlagte presentasjoner). Dette for å gi deltagerne ytterlige momenter å ta med seg inn i gruppearbeidet. Etter at gruppene hadde avsluttet sine besvarelser, ble resultatene lagt frem i plenum og diskutert.

De skriftlige besvarelsene samles og sendes inn til DNT sentralt som et ledd i det videre arbeidet med strategiplanen frem mot generalforsamlingen i 2016.

Richard Ekhaugen, referent

VEDLEGG STATUS SØRLANDETS TRAVPARK:

Høstkonferansen Kristiansand 2015 

51 klubbhester registrert

Medlemmene fortsetter å sende inn sine hester. Nå er oversikten oppdatert.

Det er nå 51 hester på oversikten. Gledelig er det å registrere at klubben har flere flotte avlshopper i virke, som igjen har gitt en rekke flotte unghester.

Flotte Unbreakable.
Flotte Unbreakable.

Medlemmene oppfordres til å fortsette å sende oss navn og bilder på sine hester, slik at oversikten blir så komplett som mulig.

Dette sendes stein.larsen@agderposten.no